Nautički centar Hvar d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu i ostale lučke usluge, Hvar

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Companies and Tourism

1 request
Poštovani, u 2020. i 2021. godini Nautički centar Hvar d.o.o. nije sklopio niti jedan ugovor s medijima i sa agencijama za medijsko oglašavanje. Srd...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?