Za: Općinski sud u Karlovcu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite i...
Poštovani Vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimljen kod Općinskog suda u Karlovbvcu 27.rujna 2019. pod posl.br. 26 Su-466/2019 obavješ...
Tužbe protiv novinara i medija
Request sent to Općinski sud u Karlovcu by Gong on .

Long overdue.

Za: Općinski sud u Karlovcu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?