Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Šibenik

Republic of Croatia as a founder of public bodies, State administration bodies, Public administration and political system and a body that is now defunct

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

This authority no longer exists, so you cannot make a request to it.

2 requests
Za: Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Ljubazno molim da mi pošaljet traženi dokument Izvadak iz registra udruga R Hrvatske , na e m...
Poštovani, u prilog Vam dostavljamo tražene informacije koje se vode u Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove unutar Ureda državne uprave...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?