Browse and search requests (page 3)

  

About 1267 FOI requests found

                 REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRINJE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA:008-01/23-01/01 URBROJ:2125-4-...
Poštovani, Mjesni odbori Općine Brtonigla-Verteneglio nemaju evidentiran OIB niti MB. Sa poštovanjem Marica Garić dipl.iur. Pročelnica Assessore Op...
Poštovani, mjesni odbori u Gradu Zaboku nemaju OIB ni MB. Lijep pozdrav!
Poštovani, mjesni odbori Općine Tounj nemaju OIB niti MB. S poštovanjem, Nikolina Matešić Katić Referent za uredsko poslovanje Općina Tounj 0...
Za: Bernard Cvelić Poštovani, Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/0...
Za: Općina Kamanje Poštovani, Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/0...
Za: Silvija Knezić Vrhovec Sva 3 emaila su zaprimljena. S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Za: Općina Vratišinec Poštovani, Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 12...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Vinkovci osnivač
Follow up sent to Grad Vinkovci by Miroslav Schlossberg on .

Information not held.

Za: Pristup info Zaprimljeno. S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Krapina osnivač
Follow up sent to Grad Krapina by Miroslav Schlossberg on .

Information not held.

Za: Martina Varjačić Poštovani, Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129...
Poštovani, Dostavljamo Vam očitovanje u privitku po Vašem zahtjevu od 22. siječnja 2023. godine S poštovanjem, Ivana Poje Jedinstveni upravni odjel...
Poštovani, nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama - Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Rešetari osnivač, u privitku maila...
Poštovani, u privitku Vam se dostavlja informacija vezana uz Vaš zahtjev od 22. siječnja, o.g. Srdačan pozdrav, Ljiljana Bilen, dipl. iur., proč...
Poštovani,   u privitku Vam dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama.   S poštovanjem,   Mirela Novoselec Jakševac, dipl. iu...
Poštovani, dostavljam dopis o traženoj informaciji, link na poveznicu https://mikleus.hr/download/sluzbeni-glasnik-br-3-2-2022/?wpdmdl=6087&refresh=...
Poštovani, navedeni Mjesni odbori nemaju ni OIB niti MB.
Poštovani, Mjesni odbori koji djeluju na području Općine Marija Bistrica nemaju OIB, MB niti Žiro račun po kojem posluju. Sve poslove iz svojeg područ...
Poštovani, u prilogu dostavljamo traženu informaciju. S poštovanjem. [1]Slikovni rezultat za općina sopje logo Općina Sopje, Kralja Tomislava 20,...
Poštovani, Općina Hrvace nije općim Statutom predvidjela postojanje mjesnih odbora pa samim tim nemaju ni OIB ni MB. Građani mogu neposredno sudjelovat...
U vezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama, obavještavamo vas da na području Općine Generalski Stol od posljednjih izbora imamo devet mjesnih odbo...
Poštovani,   U privitku se nalazi odgovor na Vaše traženje.     S poštovanjem,   Andreja Peharda Referent,adm.tajnica Službenik za in...
Poštovani, Nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama - Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Petrijanec osnivač, koji smo zaprimi...
Poštovani, u privitku dostavljamo Odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 22. siječnja 2023. godine . S poštovanjem, Milica Petrić G R...
Poštovani,   U prilogu dostavljamo Obavijest za Vaš Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama.   S poštovanjem,   OPĆINA GR...