Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 3)

  

Pronađeno oko 724 zahtjeva za pristup informacijama

Ugovor o pružanju javne usluge prijevoza
Odgovor Grad Sisak prema Matija Crnić dana .

Odbijen.

Poštovani, u privitku se nalazi Rješenje.       Srdačan pozdrav   Službenica za informiranje GRAD SISAK Rimska 26, Sisak Tel: 044/5...
Poštovani, slijedom Vašeg zahtjeva u kojem nas tražite informacije o radnjama poduzetim u predmetu KLASA: 362-02/17-16/2848 koji se vodi po prijavi ne...
Pristup na API Hrvatskog sabora
Odgovor Hrvatski sabor, Zagreb prema GONG dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, sukladno članku 23., stavku 1., podstavku 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) obavještavamo vas da API dokumen...
    [1]cid:[email protected]                                                             [2]cid:[email protected]  ...
IGH-ova analiza pregleda savskih prijelaza
Odgovor Grad Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Odbijen.

Poštovani, Slijedom Vašeg traženja potvrđujem primitak žalbe, dana 19. prosinca 2018. godine. S poštovanjem Sonja Jasić Kovačić Službenik za inform...
Informacije o poštanskim rajonima
Dodatna poruka poslana je Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Odbijen.

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Postovani, Zaprimio sam vase rjesenje vase oznake HP-08-032802/18 pd 26.11.2018. kojim odbijate zahtjev za pristup inform...
Postanskim putem zaprimio sam dopis tijela javne vlasti (HZJZ) klasa 008-02/17-09/5, urbroj 381-09-90-18-20, od 2. studenog 2018 kojim me obavijestavaj...
Tijelo javne vlasti (MUP) obavijestio me dopisom klasa 008-01/17-01/99 od 30. listopada 2018. o rjesenju Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-0...
Pristup dokumentima uklonjenima s E-savjetovanja
Zahtjev za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb od strane GONG. Komentirao GONG dana .

Odbijen.

Poštovani, budući da je istekao rok za odgovor tijela javne vlasti, upućena je žalba Povjereniku za informiranje 14.11.2018.: --- ŽALBA ZBOG NEPOST...
Prijeđeni kilometri aktivinih autobusa
Odgovor Zagrebački električni tramvaj, Zagreb prema Luka Savić dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, na mrežnoj stranici tvrtke ZET d.o.o. objavljeno je Izvješće sa svim relevantnim podatcima i informacijama iz djelokruga rada koje smo dužn...
---------- Forwarded message --------- From: Ured Ravnatelja Date: Fri, Nov 2, 2018 at 10:15 AM Subject: Miroslav Schlossberg_pravo na pristup infor...
Upute za građanke i građane RH u BiH za europarlamentarne izbore
Zahtjev za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb od strane GONG. Komentirao GONG dana .

Ne posjedujemo informacije.

Odgovor na zahtjev očekujemo od Državnog izbornog povjerenstva.
Poštovani g. Valentin, U privitku vam dostavljamo Rješenje. Činimo to ovim načinom jer nemamo Vašu adresu za zemaljsku poštu. Srdačan pozdrav,  ...
Akumulacije Samarica i Miletinac
Odgovor Bjelovarsko-bilogorska županija prema Darko Podravec dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, zaprimili smo Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama i mogu Vas izvjesiti kako Bjelovarsko-bilogorska županija ne raspolaže s dokumen...
Ministarstvo rada (MRMS) nam je poslalo rješenje o zahtjevu putem pošte. Naš zahtjev je odbijen budući da je MRMS utvrdilo da ne posjeduje informacije....
Prosječna plaća po zanimanjima
Odgovor Državni zavod za statistiku, Zagreb prema Ivana Dautović dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana gospođo Dautović,   nastavno na Vaš zahtjev u prilogu dostavljamo rješenje. Plaćama po zanimanjima ne raspolažemo.   Dodatno Vas žel...
Putem pošte smo dobili rješenje kojim se odbija naš zahtjev s obrazloženjem da Ministarstvo rada ne posjeduje tražene informacije.
Poštovani, u prilogu dostavljamo Rješenje. S poštovanjem, Janja Miličević | Pravni savjetnik RJ Pravni i kadrovski poslovi t: +385 (0)1 634 2453 |...
Poštovani,   sukladno članku 23. stavku 1. točki 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15; u daljnjem tekstu: Zakon), kojim je...
Studija isplativosti za gradnju bazena
Odgovor Grad Županja prema Ilija Tikvić dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, u privitku dostavljam Rješenje. S poštovanjem A. Balentović
Službena vozila MUP-a
Zahtjev za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg. Komentirao Miroslav Schlossberg dana .

Odbijen.

Poštanskim putem zaprimljeno je rješenje, klasa UP/I-008-01/18-01/6, urbroj 511-01-11-18-3, od 3. kolovoza 2018, kojim se ODBIJA zahtjev za dopunu info...
Poštovani,   zaprimili smo vaš upit podnesen s portala ''imamopravoznati'' na kojem se zaprimaju zahtjevi za pristup informacijama, sukladno važeæem...
Projekt Slavonija
Zahtjev za Vukovarsko-srijemska županija od strane Ilija Tikvić. Komentirao Administrator Miroslav dana .

Odbijen.

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu. Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te...
Nakon predstavke Ministarstvo gospodarstva odgovorilo je rješenjem u kojem odbijaju pristup informaciji. Na to rješenje žalili smo se Povjerenici.
Izvješće o izdanim lovačkim iskaznicama
Odgovor Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb prema Udruga BIOM dana .

Ne posjedujemo informacije.

*P/7582029*   KLASA: UP/I-008-02/18-01/47 URBROJ: 525-02/1596-18-4 Zagreb, 10. rujna 2018.     Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev z...