Akt kojim je reguliran status, te prava i obveze glazbenika-volontera

Ivan Šegota made this Freedom of Information request to Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

This request has been withdrawn by the person who made it. There may be an explanation in the correspondence below.

Za: Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab
Zbog činjenice da naslovljeno javnopravno tijelo za svoje potrebe i potrebe lokane uprave i samouprave angažira glazbenike- volontere, kao informaciju tražim dostavu akta kojim je
reguliran status, te prava i obveze glazbenika-volontera koji aktivno djeluju u naslovljenom javnopravnom tijelu odnosno Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab.

S poštovanjem, Ivan Šegota , kontakt e-mail; [email address]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab

2 Attachments

This is the mail system at host ls251.t-com.hr.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: host pop-b11.t-com.hr[195.29.150.152] said: 552 4.2.2
<[e-mail adresa]>: Mailbox full -- Quota exceeded (in reply to end of
DATA command)

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab

2 Attachments

This is the mail system at host ls251.t-com.hr.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: host pop-b11.t-com.hr[195.29.150.152] said: 552 4.2.2
<[e-mail adresa]>: Mailbox full -- Quota exceeded (in reply to end of
DATA command)

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

DVD Rab službena email adresa koju imamo u našoj evidenciji ne može zaprimiti nove mailove radi prepunjenosti email sandučića.

Sljedeće, pokušati ćemo dostaviti PPI zahtjev drugom tijelu koje je izravni osnivatelj DVD Raba - Gradu Rabu. ZPPI nalaže da ako tijelo zaprimi zahtjev a zna koje drugo tijelo može pružiti odgovor, dužno je ustupiti zahtjev tom drugom tijelu. U ovom slučaju očekujemo da Grad Rab ustupi zaprimljeni zahtjev DVD-u Rab, a o ustupanju moraju obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Za: Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab
Poštovani
pošto sam greškom podnesao dva istovjetna zahtjeva za pristup informacijama ovim putem vas izvješatavam o povlašenju jednog zahtjeva

S poštovanjem,

Ivan Šegota