Za: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Za: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Koliko bodova je ostvario zadnji upisani student na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine u Zagrebu? Ako možete navesti podatke za posljednje tri godine. Hvala.

S poštovanjem,

Sara Marić

Mario Cvek, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

3 Attachments

Poštovani,

Obavještavamo vas da smo vaš zahtjev za pristup informacijama sukladno
članku 21. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“, br. 25/13, br. 85/15 i  69/22) ustupili na rješavanje Agenciji za
znanost i visoko obrazovanje (Središnji prijavni ured).

 

S poštovanjem

 

Mr. Mario Cvek

službenik za informiranje

 

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

Šalata 3

10000 Zagreb

tel. (01) 4566 966

fax. (01) 4590 270

mob. 091 5392 866

 

From: Mario Cvek
Sent: Wednesday, November 2, 2022 11:49 AM
To: '[e-mail adresa]' <[e-mail adresa]>
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Bodovni prag

 

[1]Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet[2]Sunburst chart Description
automatically generated

 

Kl. 008-02/22-04/1

Ur. br: 380-59-10101-22-1860/17

 

Zagreb, 02. studenoga 2022. g.

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Središnji prijavni ured

Donje Svetice 38/5

10000 Zagreb

 

PREDMET: Pravo na pristup informaciji – ustupanje zahtjeva

 

Poštovana,

zaprimili smo zahtjev za pristup informacijama koji Vam sukladno članku
21. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,
br. 25/13, br. 85/15 i  69/22) ustupamo na rješavanje.

 

S poštovanjem

 

Mr. Mario Cvek

službenik za informiranje

 

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

Šalata 3

10000 Zagreb

tel. (01) 4566 966

fax. (01) 4590 270

mob. 091 5392 866

 

 

show quoted sections

Pravo na pristup informacijama,

Poštovana gđo. Marić,

 

Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 28. listopada 2022., a
koji je Agenciji ustupljen sa strane Medicinskog fakulteta u Zagrebu, u
nastavku šaljemo broj bodova koji je ostvario zadnji upisani student na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine u
Zagrebu za posljednje tri godine:

 

2020.g. – 708,8

2021.g. – 620

2022.g. – 618,7

 

S poštovanjem,

 

 

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Donje Svetice 38/5

Tel: +385 (0) 1 6274 842

[1][e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]