Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet

Republic of Croatia as a founder of public bodies, Public institutions and Nurture, education, sports and science

4 requests
Poštovana, Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama koje posjeduje Medicinski fakultet Osijek obvezno mora sadržavati: naziv i sjedište...
Poštovana, Posljednji rangirani student u 2021/2022 na ljetnom roku imao je ukupan broj bodova: 692. S poštovanjem, Dina Švedl Šarić, dipl. iur. Za...
Poštovana, Posljednji rangirani student 2021/2022 na ljetnom roku imao je ukupan broj bodova: 692 2020/2021 ljetni rok: 679,30 2019/2020 ljetni ro...
Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi Pra...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?