Broj prijava policiji u Zagrebu 2010-2014

Sonja Radočaj made this Freedom of Information request to Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Sonja Radočaj

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu informacija koje policija zaprima u OKC (Operativno-komunikacijskom centru) s brojem prijava, vrstom prijave i područjem za koje je prijavljeno u gradu Zagrebu za razdoblje 1.1.2010 - 31.12.2014.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Levak Jelena, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana gospođo Radočaj,

vezano uz Vaš zahtjev ljubazno Vas molimo da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dostavite potrebne podatke kako bi Vaš zahtjev bio potpun ili popunite Obrazac 2 koji možete pronaći na poveznici: http://www.mup.hr/main.aspx?id=150586. U suprotnom, na Vaš zahtjev primijeniti će se članak 20. stavak 2. istoga Zakona (nepotpun i/ili nerazumljiv zahtjev).

S poštovanjem,
Jelena Levak
policijska službenica

Ured glavnog ravnatelja policije
Ravnateljstvo policije
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

show quoted sections

Sonja Radočaj

Poštovani,

Niže dostavljam zahtjev radi ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija.

● Molim vas da povratno potvrdite primitak ovog zahtjeva odgovorm na ovaj email.
● Molim vas da povratno javite urudžbeni broj ovog predmeta.

Za:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu informacija koje policija zaprima u OKC (Operativno-komunikacijskom centru) s brojem prijava, vrstom prijave i područjem za koje je prijavljeno u gradu Zagrebu za razdoblje 1.1.2010 - 31.12.2014.

Svrha ponovne uporabe informacija
- nekomercijalno.

Traženi način pristupa informaciji
- ostalo: u otvorenom digitalnom strojno čitljivom formatu (npr. xls ili csv)
- preferiram komunikaciju elektronskim putem: odgovor na ovu email adresu (ne slati poštom, štedimo okoliš!)

S poštovanjem,

Sonja Radočaj
[osobni podaci uklonjeni]
[osobni podaci uklonjeni]

Balgač Iva, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana gospođo Radočaj,

 

Prije svega potvrđujemo primitak Vašeg zahtjeva te Vas obavještavam kako
je urudžbeni broj Vašeg zahtjeva 511-01-43-152/32-15.

 

Ovom prilikom Vas još jednom molim da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dostavite potrebne podatke
kako bi Vaš zahtjev bio potpun (članak 18. stavak 3. „pisani zahtjev
sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime
i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne
osobe i njezino sjedište“).

 

Odgovor na Vaš zahtjev, prema Vašem traženju, će Vam bit upućen
elektronskim putem.

 

S poštovanjem,

 

Iva Balgač , policijska službenica

 

Ravnateljstvo policije

Ured glavnog ravnatelja policije

 

From: Levak Jelena
Sent: Thursday, April 16, 2015 3:11 PM
To: Balgač Iva
Subject: Proslij.: Zahtjev za pristup informacijama - Broj prijava
policiji u Zagrebu 2010-2014

 

Poslano s mog HTC uređaja

show quoted sections

Poštovani,

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti je dužno odgovoriti na zahtjev za pristup informacijama u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva te Vas ovim putem ponovno molim da pošaljete slijedeće informacije:

Molim vas dostavu informacija koje policija zaprima u OKC (Operativno-komunikacijskom centru) s brojem prijava, vrstom prijave i područjem za koje je prijavljeno u gradu Zagrebu za razdoblje 1.1.2010 - 31.12.2014.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/broj_...

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Levak Jelena, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana gospođo Radočaj,

sukladno ZPPI rok za odgovor podnositelju zahtjeva, ukoliko nije bilo produžavanja roka od strane tijela javne vlasti, je 15 dana. Nastavno na prethodnu korespondenciju Vi ste tek nakon opetovanih traženja postupili sukladno navedenom Zakonu i nadopunili Vaš zahtjev dana 16. travnja 2015. godine od kojeg dana se on smatra potpunim. Odgovor ćete dobiti u zakonom propisanom roku na način na koji ste to i zatražili.

S poštovanjem,
Jelena Levak

policijska službenica

Ured glavnog ravnatelja policije
Ravnateljstvo policije
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

show quoted sections

Levak Jelena, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 Attachment

Poštovana gospođo Radočaj,  

 

priloženo dostavljam odgovor vezano uz Vaš zahtjev temeljem Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 25/13). Ljubazno Vas molim potvrdu primitka
odgovora.

 

S poštovanjem,

Jelena Levak

policijska službenica

 

Ured glavnog ravnatelja policije

Ravnateljstvo policije

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

 

Sonja Radočaj

Poštovani,

Zahvaljujem na primljenim informacijama.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj