dokaze o medijskim kampanjama MINGO-a

Gong made this Freedom of Information request to Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The authority would like to / has responded by postal mail to this request.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

prema Zakonu o pravu na pristup informacija tražimo:

-Komunikacijski plan i komunikacijske aktivnosti Operativnog programa Konkurentnost i
kohezija 2014.-2020. za 2017. godinu (dalje: OPKK)
-izvještaj o troškovima plaćenim iz tehničke pomoći za komunikacijske aktivnosti OPKK
-dokaz da je održana medijska kampanja za: poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija (CEKOM)
-dokaz da je održana medijska kampanja za: poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i
kohezija 2014.-2020.
-dokaz da je održana medijska kampanja za informiranje javnosti o održavanju informativnih radionica za javni poziv „Internacionalizacija poslovanja MSPova“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima

S poštovanjem,

GONG

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

2 Attachments

Tomislav Rajković, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

 

Vezano uz Vaš Zahtjev za pristup informacijama prema Zakonu o pravu na
pristup informacija (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) od 14. rujna
2018.,  kojim tražite dostavu Komunikacijskog plana i komunikacijskih
aktivnosti Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i
ostale dokumentacije obavještavamo Vas da odgovor koji ste zaprimili u
ponedjeljak, 24. rujna 2018. nije potpun. S obzirom na obujam dostavljenih
dokumenata i opsežnu dokumentaciju sva relevantna dokumentacija nije
uspješno poslana na Vašu e-mail adresu.  Svu preostalu dodatnu
dokumentaciju poslat ćemo tokom idućeg tjedna.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

S poštovanjem,

 

TOMISLAV RAJKOVIĆ, dip.iur.

 Službenik za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

SEKTOR ZA STRATEŠKO UPRAVLJANJE, ANALITIKU I RAZVOJ

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Tel: 01 6106 107

Faks: 01 6109 150 

 

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorised use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorised use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy.

In addition, Ministry of Economy does not accept any liability for
possible damages caused by the receipt of this message and the annexes
contained in the message.

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.