Dopis KLASA: 351-02/16-03/359, URBROJ: 517-06-1-3-16-9

The request was successful.

Željko Smolčić

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim vas da mi mailom dostavite dopis:
"KLASA: 351-02/16-03/359, URBROJ: 517-06-1-3-16-9".
Predmetni dopis je prethodio dopisu koji sam od vašeg ministarstva tražio preko sustava imamopravoznati 22.9.2021. godine.

S poštovanjem,

Željko Smolčić