Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Lipovljani osnivač

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Općina Lipovljani

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Lipovljani
2. Mjesni odbor Kraljeva Velika
3. Mjesni odbor Krivaj
4. Mjesni odbor Piljenice

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Morena Hečimović, Općina Lipovljani

1 Attachment

Poštovani,
sukladno Vašem zahtjevu za pravo na pristup informacijama o OIB-ima
mjesnih samouprava kojima je osnivač Općina Lipovljani, u prilogu Vam
dostavljamo odgovor na traženi zahtjev.
S poštovanjem,
--
Morena Hečimović
Općina Lipovljani
Viša stručna suradnica za pravne poslove