Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Bakar osnivač

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Grad Bakar

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Grad Bakar did not have the information requested.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Bakar

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Bakarac
2. Mjesni odbor Hreljin
3. Mjesni odbor Krasica
4. Mjesni odbor Kukuljanovo
5. Mjesni odbor Praputnjak
6. Mjesni odbor Škrljevo
7. Mjesni odbor Zlobin

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Viktor Polić, Grad Bakar

Poštovani,
mjesni odbori nisu pravne osobe i nemaju svoj OIB.

Lp

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Viktor Polić

Poštovani,
Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne osobe.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg