Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Barilović osnivač

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Općina Barilović

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Barilović did not have the information requested.

Miroslav Schlossberg

Za: Općina Barilović

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Belajske Poljice
2. Mjesni odbor Belaj
3. Mjesni odbor Barilović
4. Mjesni odbor Gornji Velemerić
5. Mjesni odbor Donji Velemerić
6. Mjesni odbor Kosijersko Selo
7. Mjesni odbor Koranski Brijeg
8. Mjesni odbor Leskovac Barilovićki
9. Mjesni odbor Šćulac
10. Mjesni odbor Perjasica
11. Mjesni odbor Siča
12. Mjesni odbor Vijenac Barilovićki
13. Mjesni odbor Cerovac Barilovićki

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Forwarded,

1 Attachment

From: općina Barilović <[1][Općina Barilović e-mail za zahtjeve]>
Date: Tue, Mar 14, 2023 at 11:04 AM
Subject: Re: predstavka Miroslava Schlossberga - dostava OIB-a ili MB-a za
mjesne odbore - požurnica, daje se
To: [2][e-mail adresa] <[3][e-mail adresa]>
Cc: <[4][e-mail adresa]>

Poštovani,
općina Barilović ne raspolaže  točnim informacijama koje se od nas traže, 
a koje se odnose na OIB ili MB mjesnih samouprava stoga Vam nismo u
mogućnosti isto dostaviti.
Srdačan pozdrav,
pon, 6. ožu 2023. u 15:11 Lucija Jadrijević
<[5][e-mail adresa]> napisao je:

Poštovani,

 

Ured povjerenika za informiranje je, postupajući po predstavci Miroslava
Schlossberga, koji je ukazao na nerješavanje zahtjeva podnesenog putem
platforme Imamo pravo znati, od Naslova zatražio dostavu dokaza o
postupanju, odnosno rješavanju predmetnog zahtjeva sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), u
roku od 8 dana od dana zaprimanja akta upozorenja. Predmetnim zahtjevom
zatraženi su OIB-ovi ili MB-ovi mjesne samouprave kojoj je Općina
osnivač.

 

S obzirom na protek roka u kojem Naslov nije dostavio traženi dokaz o
postupanju, a uvidom u platformu Imamo pravo znati utvrđeno je da
zahtjev i dalje nije riješen, ovim putem požurujemo predmetno
postupanje. U roku od 3 dana potrebno je dostaviti dokaz o načinu
rješavanja predmetnog zahtjeva.

 

Napominjemo da je člankom 62. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na
pristup informacijama propisan prekršaj za odgovornu osobu u tijelu
javne vlasti ako ne omogući Povjereniku uvid u informacije koje su
predmet postupka, ne dostavi tražene podatke ili dostavi nepotpune,
odnosno netočne podatke.

 

S poštovanjem,

 

Lucija Jadrijević, savjetnica povjerenika

Ured povjerenika za informiranje

Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama

 

[6]logo

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb, Hrvatska

 

( +385 1 2099 100

* [7][e-mail adresa]

 

 

Code for Croatia brine o zaštiti Vaše privatnosti. Molimo vas da
ograničite dijeljenje svojih osobnih podataka putem elektroničke pošte.
Vodite računa o okolišu. Ne tiskajte ovu poruku ako nije neophodno.

References

Visible links
1. mailto:[Općina Barilović e-mail za zahtjeve]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[e-mail adresa]
6. http://www.pristupinfo.hr/
7. mailto:[e-mail adresa]