Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Samobor osnivač

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Grad Samobor

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Samobor

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Bobovica
2. Mjesni odbor Braslovje
3. Mjesni odbor Bregana
4. Mjesni odbor Breganica i Višnjevec Podvrški
5. Mjesni odbor Budinjak
6. Mjesni odbor Celine Samoborske
7. Mjesni odbor Cerje Samoborsko
8. Mjesni odbor Domaslovec
9. Mjesni odbor Drežnik Podokićki
10. Mjesni odbor Dubrava Samoborska
11. Mjesni odbor Farkaševec Samoborski
12. Mjesni odbor Galgovo
13. Mjesni odbor Gradna
14. Mjesni odbor Grdanjci
15. Mjesni odbor Hrastina Samoborska
16. Mjesni odbor Jarušje
17. Mjesni odbor Kladje
18. Mjesni odbor Klake
19. Mjesni odbor Klokočevec Samoborski
20. Mjesni odbor Konščica
21. Mjesni odbor Lug Samoborski
22. Mjesni odbor Mala Jazbina
23. Mjesni odbor Mala Rakovica
24. Mjesni odbor Manja Vas, Kotari, Bukovje Podvrško i Prekrižje Plešivičko
25. Mjesni odbor Medsave
26. Mjesni odbor Molvice
27. Mjesni odbor Noršić Selo
28. Mjesni odbor Otruševec
29. Mjesni odbor Pavučnjak
30. Mjesni odbor Petkov Breg
31. Mjesni odbor Podgrađe Podokićko
32. Mjesni odbor Podvrh
33. Mjesni odbor Rakov Potok
34. Mjesni odbor Rude
35. Mjesni odbor Samoborski Otok
36. Mjesni odbor Savršćak
37. Mjesni odbor Slani Dol
38. Mjesni odbor Smerovišće
39. Mjesni odbor Sveti Martin pod Okićem
40. Mjesni odbor Stojdraga
41. Mjesni odbor Velika Rakovica
42. Mjesni odbor Veliki Lipovec - Mali Lipovec
43. Mjesni odbor Vrbovec Samoborski
44. Mjesni odbor Vrhovčak
45. Gradska četvrt Južno naselje
46. Gradska četvrt Gornji Kraj - Hamor
47. Gradska četvrt Sveta Helena
48. Gradska četvrt Centar
49. Gradska četvrt Cvjetno naselje - Perivoj
50. Gradska četvrt Giznik - Anindol
51. Gradska četvrt Kolodvorsko naselje - Sajmište
52. Gradska četvrt Podložnice

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Igor Rizmanovski, Grad Samobor

1 Attachment

Poštovani
u privitku odgovor na Vaš upit.

_______________________________________________________________________________________
Igor Rizmanovski, dipl. iur.
Voditelj Odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog vijeća
Službenik za informiranje
Upravni odjel za opće, pravne i tehničke poslove
 
 
Grad Samobor / City of Samobor
Trg kralja Tomislava 5, HR-10430 Samobor
T +385 (1) 3378 190
Mob: +385 91 154 2332
www.samobor.hr
 Before printing, please think about the environment.
Molimo razmislite o zaštiti okoliša prije ispisa ovog maila.
 

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Igor Rizmanovski

Poštovani,
Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne osobe.

Primjer jednog vašeg mjesnog odbora te njegov OIB:
GRAD SAMOBOR MJESNI ODBOR STOJDRAGA - prihod, dobit, blokada, rejting - info.BIZ 2.0
https://infobiz.fina.hr/public/OIB-70583...

Molim vas dostavu popisa svih mjesnih samouprava kojima je Grad Samobor osnivač, te njihove pripadajuće OIB brojeve. Vi kao osnivač biste trebali imati pristup tim podacima.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Igor Rizmanovski, Grad Samobor

1 Attachment

U nastavku dopuna traženih informacija.

LP

 

 

_______________________________________________________________________________________

Igor Rizmanovski, dipl. iur.

Voditelj Odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog vijeća

Službenik za informiranje

Upravni odjel za opće, pravne i tehničke poslove

 

 [1]1519386296225_PastedImage

Grad Samobor / City of Samobor

Trg kralja Tomislava 5, HR-10430 Samobor

T +385 (1) 3378 190

Mob: +385 91 154 2332

[2]www.samobor.hr

P Before printing, please think about the environment.

Molimo razmislite o zaštiti okoliša prije ispisa ovog maila.

 

 

 

 

From: Antonio Biscan <[e-mail adresa]>
Sent: Tuesday, January 24, 2023 3:28 PM
To: Igor Rizmanovski <[e-mail adresa]>
Subject: Odg: Zahtjev za pristup informacijama - Dostava OIB-a za mjesne
samouprave kojima je Grad Samobor osnivač

 

Poštovani,

 

u prilogu dostavljam osobni identifikacijski broj mjesnih odbora i
gradskih četvrti:

 

1. Mjesni odbor Bobovica - 88908006091

 

2. Mjesni odbor Braslovje - 56705327389

 

3. Mjesni odbor Bregana - 37869006831

 

4. Mjesni odbor Breganica i Višnjevec Podvrški - 79242714188

 

5. Mjesni odbor Budinjak - 76967819979

 

6. Mjesni odbor Celine Samoborske - 57168074724

 

7. Mjesni odbor Cerje Samoborsko - 57430056759

 

8. Mjesni odbor Domaslovec - 04623449921

 

9. Mjesni odbor Drežnik Podokićki - 67484339626

 

10. Mjesni odbor Dubrava Samoborska -56352680600

 

11. Mjesni odbor Farkaševec Samoborski - 81039044202

 

12. Mjesni odbor Galgovo - 88542912841

 

13. Mjesni odbor Gradna - 73892994982

 

14. Mjesni odbor Grdanjci - 47336133296

 

15. Mjesni odbor Hrastina Samoborska - 11991467806

 

16. Mjesni odbor Jarušje - 41744453987

 

17. Mjesni odbor Kladje - 61197812672

 

18. Mjesni odbor Klake - 38400312871

 

19. Mjesni odbor Klokočevec Samoborski - 36559862231

 

20. Mjesni odbor Konščica - 90357396036

 

21. Mjesni odbor Lug Samoborski - 97825367537

 

22. Mjesni odbor Mala Jazbina - 49878144096

 

23. Mjesni odbor Mala Rakovica - 26670791062

 

24. Mjesni odbor Manja Vas, Kotari, Bukovje Podvrško i Prekrižje
Plešivičko - 37369237459

 

25. Mjesni odbor  Medsave - 13212713136

 

26. Mjesni odbor Molvice - 64251704612

 

27. Mjesni odbor Noršić Selo - 00869666384

 

28. Mjesni odbor Otruševec - 87905653297

 

29. Mjesni odbor Pavučnjak - 63034830509

 

30. Mjesni odbor Petkov Breg - 86287123337

 

31. Mjesni odbor Podgrađe Podokićko - 76468983184

 

32. Mjesni odbor Podvrh - 46978462089

 

33. Mjesni odbor Rakov Potok - 78633159112

 

34. Mjesni odbor Rude - 91672986244

 

35. Mjesni odbor Samoborski Otok - 84445585209

 

36. Mjesni odbor Savršćak - 89669166817

 

37. Mjesni odbor Slani Dol - 10272722868

 

38. Mjesni odbor Smerovišće - 26307878397

 

39. Mjesni odbor Sveti Martin pod Okićem - 45498419596

 

40. Mjesni odbor Stojdraga - 70583331372

 

41. Mjesni odbor Velika Rakovica - 75249609808

 

42. Mjesni odbor Veliki Lipovec - Mali Lipovec - 84979806230

 

43. Mjesni odbor Vrbovec Samoborski - 51537080131

 

44.  Mjesni odbor Vrhovčak - 25820865109

 

45. Gradska četvrt Južno naselje - 53165207144

 

46. Gradska četvrt Gornji Kraj - Hamor - 79170326437

 

47. Gradska četvrt Sveta Helena - 14997301219

 

48. Gradska četvrt Centar -13201520319

 

49.  Gradska četvrt Cvjetno naselje - Perivoj - 52819689729

 

50. Gradska četvrt Giznik - Anindol - 30464904235

 

51. Gradska četvrt Kolodvorsko naselje - Sajmište - 93767973807

 

52. Gradska četvrt Podložnice - 37486799493

 

S poštovanjem,

 

Antonio Bišćan, mag.ing.traff.

Referent za mjesnu samoupravu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

 

Grad Samobor / City of Samobor

Trg kralja Tomislava 5, HR-10430 Samobor

T +385 (1) 5556 438

[3]www.samobor.hr

 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Igor Rizmanovski <[4][e-mail adresa]>
Poslano: 24. siječnja 2023. 12:57
Prima: Antonio Biscan <[5][e-mail adresa]>
Predmet: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Dostava OIB-a za mjesne
samouprave kojima je Grad Samobor osnivač

 

Tonček
čitaj

show quoted sections