Elaborat Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Grad Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,
Ljubazno vas molim dostavu elaborata Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba, kako je spomenuto u planu kvalitete zraka
PPs_HR00ZG_BaP_PM10_PM10_NO2_O3_2018 (SGGZ 5/15)
(https://eko.zagreb.hr/UserDocsImages/arh...

"S obzirom na utvrdena prekoračenja, obaveza Grada Zagreba je izraditi Akcijski plan
za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu (u nastavku: Akcijski plan). Ovaj akcijski
plan izraden je na osnovi istoimenog elaborata što ga je izradio ovlaštenik EKONERG -
Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz [osobni podaci uklonjeni], Koranska 5."

Trazenu informaciju dostavite na ovu elektronsku adresu. Ukoliko je trazena informacija objavljena na webu, molim vas puni link do datoteke na vasim web stranicama.

Molim vas potvrdu o zaprimanju emaila.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
dana 6.05.2019. zaprimili smo Vaše zahtjeve za pristup informacijama u kojima je zatražena u elektronskom obliku dostava: elaborata Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba i studija naplate zagušenja koja izrađena u okviru projekta CIVITAS/ELAN kojem je određeno područje uspostave tzv. Ekozone veličine cca 2 km2 u gradskom središtu. S time u vezi od Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba dostavljena nam je sljedeća informacija:
"Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša ne posjeduje traženu Studiju naplate zagušenja koja je izrađena u sklopu projekta CIVITAS/ELAN čiji je koordinator bio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.
Sve publikacije, priručnici i studije vezane uz ovaj projekt dostupne su na internetskim stranicama na poveznici: https://civinet-slohr.eu/hr/multimedija/... .

Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Zagreba (sl. gl. 5/15) dostupan je na službenim stranicama Grada Zagreba ( https://eko.zagreb.hr/propisi-i-akti-gra... )."

S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Viša stručna savjetnica - Službenica za informiranje

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Postovana,
Pobrkali ste u vasem odgovoru 2 odvojena zahtjeva. Ovaj predmet se odnosi na:

***Elaborat Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba***

Kao sto sam citirao u izvornom zahtjevu, u samom akcijskom planu kojeg imam i nema potrebe da ga ponovno saljete, pise da he taj akcijski plan sastavljen na temelju istoimenog elaborata kojeg je izradio ovlaštenik EKONERG -
Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

S obzirom da je mozda doslo do zabune jer ste u odgovoru naveli da nema elaborata dok u akcijskom planu pise drugacije - molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu te dostavite navedeni elaborat koji je spomenut u akcijskom planu kao sto sam citirao.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem je zatražena informacija tj. Elaborat Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada, obavještavam Vas da je Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša dostavilo odgovor sljedećeg sadržaja:

"Nastavno na zahtjev za pristup informacijama gospodina Miroslava Schlossberga iz [osobni podaci uklonjeni], [osobni podaci uklonjeni], kojim se traži elaborat Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba što ga je izradio ovlaštenik EKONERG d.o.o. Institut za energetiku i zaštitu okoliša iz [osobni podaci uklonjeni], Koranska 5, zaprimljen 15. svibnja 2019. od službenice za informiranje, gospođe Ljiljane Podunajec, upućujemo Vas da je isti dostupan na internetskoj stranici Grada Zagreba na poveznici: https://eko.zagreb.hr/javni-uvid-u-nacrt... ."

S time u vezi, temeljem članka 23. stavka 1. točke 3. obavještavamo Vas da je zatražena informacija javno objavljena.

S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Viša stručna savjetnica - Službenica za informiranje