Financiranje izgradnje projekata vjetroelektrana

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražimo informaciju:

1.) O projektima vjetroelektrana (uključujući naziv projekta, pravnu osobu podnositelja zahtjeva, te iznos dobivenog financiranja) koje HBOR financira ili planira financirati (kroz sklopljene ugovore o kreditiranju, izdavanje garancija, ili na drugi način) za 2017., 2018. i 2019. godinu.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Vičić Antonija, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

2 Attachments

Poštovani,

 

nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama od dana 4. lipnja 2019.
godine, u privitku Vam šaljemo obavijest o produženju roka za ostvarivanje
prava na pristup informacijama.

 

Lijepi pozdrav,

 

S poštovanjem,

 

Antonija Vičić
Sektor pravnih poslova, nabave i potpora

Direkcija pravnih poslova
Odjel domaćih pravnih poslova

[1]Logo
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska
'    +385 1 4590416
* [e-mail adresa]
         [2]www.hbor.hr 
P Vodite računa o okolišu. Ne štampajte ovu poruku ako nije neophodno.

Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive i povlaštene
informacije. Ako Vam je ova poruka greškom upućena, molimo obavijestite
pošiljatelja i odmah ju, sa svim prilozima,
izbrišite. Ako Vam predmetna poruka s prilozima nije namijenjena, niste ju
ovlašteni pohranjivati, ispisivati, priopćavati niti na bilo koji drugi
način koristiti. Navedeno u ovoj poruci ne odražava
nužno službene stavove HBOR-a i HBOR ne odgovara za podatke navedene u
ovoj poruci, ako se ne odnose na predmet poslovanja HBOR-a. Predlažemo da
ovu elektronsku  poruku i
njene privitke provjerite radi eventualnog postojanja virusa. HBOR ne
snosi odgovornost za moguću štetu nastalu zbog virusa u ovoj poruci.

 

This e-mail message may contain confidential or privileged information. If
you are not the intended recipient, please notify the sender and delete
the message together with any attachments
immediately. If you have received this message and its attachments by
mistake, you are not authorised to save, print, disclose or use it in any
other way. The information contained in this
message does not necessarily reflect the official views of HBOR, and HBOR
will not be liable for the data contained in the message if such data are
not related to the business activities of
HBOR. We suggest that you scan this e-mail message and its attachments
with antivirus software. HBOR cannot be held liable for any damage caused
by any virus transmitted by this e-mail.

 

Započni proslijeđenu poruku:

Od: Udruga BIOM <[3][ZPPI #7005 email]>
Datum: 4. lipnja 2019. u 16:10:56 CEST
Za: Zahtjevi za PPI upućeni prema HBOR <[4][HBOR e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Financiranje izgradnje projekata vjetroelektrana

    Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

    Poštovani,

    temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
    informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
    sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
    informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražimo informaciju:

    1.) O projektima vjetroelektrana (uključujući naziv projekta,
    pravnu osobu podnositelja zahtjeva, te iznos dobivenog
    financiranja) koje HBOR financira ili planira financirati (kroz
    sklopljene ugovore o kreditiranju, izdavanje garancija, ili na
    drugi način) za 2017., 2018. i 2019. godinu.

    Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
    ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
    dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
    tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

    Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

    S poštovanjem,

    Udruga BIOM

    -------------------------------------------------------------------

    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [5][ZPPI #7005 email]

    Je li [6][HBOR e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
    zahtjeve za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb? Ako da,
    molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    [7]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [8]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [9]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.hbor.hr/
3. mailto:[ZPPI #7005 email]
4. mailto:[HBOR e-mail za zahtjeve]
5. mailto:[ZPPI #7005 email]
6. mailto:[HBOR e-mail za zahtjeve]
7. http://imamopravoznati.org/change_reques...
8. http://imamopravoznati.org/help/officers
9. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Vičić Antonija, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od dana 4. lipnja 2019.
godine, ovim putem Vas obavještavamo da je HBOR u razdoblju od 1.1.2017.
do 30.4.2019. odobrio:

 

o 1 izravni kredit za korisnika kredita C.E.M.P. d.o.o. (u 2019. godini)
u iznosu od 592.968.407 kn (80.000.000 EUR). Naziv projekta je:
izgradnja vjetroparka.

 

Za gore navedeno razdoblje nema odobrenih garancija za traženu namjenu.

 

Napomena:

Krediti odobreni uz valutnu klauzulu preračunati su u kune po srednjem
tečaju HNB-a na dan 30.4.2019.

 

Lijepi pozdrav.

 

S poštovanjem,

 

Antonija Vičić
Sektor pravnih poslova, nabave i potpora

Direkcija pravnih poslova
Odjel domaćih pravnih poslova

[1]Logo
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska
'    +385 1 4590416
* [e-mail adresa]
         [2]www.hbor.hr 
P Vodite računa o okolišu. Ne štampajte ovu poruku ako nije neophodno.

Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive i povlaštene
informacije. Ako Vam je ova poruka greškom upućena, molimo obavijestite
pošiljatelja i odmah ju, sa svim prilozima,
izbrišite. Ako Vam predmetna poruka s prilozima nije namijenjena, niste ju
ovlašteni pohranjivati, ispisivati, priopćavati niti na bilo koji drugi
način koristiti. Navedeno u ovoj poruci ne odražava
nužno službene stavove HBOR-a i HBOR ne odgovara za podatke navedene u
ovoj poruci, ako se ne odnose na predmet poslovanja HBOR-a. Predlažemo da
ovu elektronsku  poruku i
njene privitke provjerite radi eventualnog postojanja virusa. HBOR ne
snosi odgovornost za moguću štetu nastalu zbog virusa u ovoj poruci.

 

This e-mail message may contain confidential or privileged information. If
you are not the intended recipient, please notify the sender and delete
the message together with any attachments
immediately. If you have received this message and its attachments by
mistake, you are not authorised to save, print, disclose or use it in any
other way. The information contained in this
message does not necessarily reflect the official views of HBOR, and HBOR
will not be liable for the data contained in the message if such data are
not related to the business activities of
HBOR. We suggest that you scan this e-mail message and its attachments
with antivirus software. HBOR cannot be held liable for any damage caused
by any virus transmitted by this e-mail.

 

Od: Udruga BIOM <[3][ZPPI #7005 email]>
Datum: 4. lipnja 2019. u 16:10:56 CEST
Za: Zahtjevi za PPI upućeni prema HBOR <[4][HBOR e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Financiranje izgradnje projekata vjetroelektrana

    Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

    Poštovani,

    temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
    informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
    sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
    informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražimo informaciju:

    1.) O projektima vjetroelektrana (uključujući naziv projekta,
    pravnu osobu podnositelja zahtjeva, te iznos dobivenog
    financiranja) koje HBOR financira ili planira financirati (kroz
    sklopljene ugovore o kreditiranju, izdavanje garancija, ili na
    drugi način) za 2017., 2018. i 2019. godinu.

    Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
    ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
    dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
    tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

    Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

    S poštovanjem,

    Udruga BIOM

    -------------------------------------------------------------------

    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [5][ZPPI #7005 email]

    Je li [6][HBOR e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
    zahtjeve za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb? Ako da,
    molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    [7]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [8]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [9]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.hbor.hr/
3. mailto:[ZPPI #7005 email]
4. mailto:[HBOR e-mail za zahtjeve]
5. mailto:[ZPPI #7005 email]
6. mailto:[HBOR e-mail za zahtjeve]
7. http://imamopravoznati.org/change_reques...
8. http://imamopravoznati.org/help/officers
9. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...