Financiranje medija

Melisa Skender made this Freedom of Information request to Općina Bilice as part of a batch sent to 569 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Melisa Skender

Za: Općina Bilice

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Opcina Bilice, Općina Bilice

Poštovana!

Općina Bilice je 18. siječnja 2017. godine sklopila s Radio ritmom d.o.o, Stjepana Radića 24, Šibenik, Ugovor o međusobnoj suradnji, prema kojem se Radio ritam obvezao da će u razdoblju od 1. veljače 2017. do 1. veljače 2018. godine izvršiti usluge:
- praćenje i izvještavanje sa sjednica OV-a te po potrebi značajnih događaja s područja Općine
Bilice
- emitiranje jedne emisije mjesečno u trajanju od 45 minuta
- prigodne čestitke za sve blagdane u godini (100 emitiranja).

Drugih sklopljenih ugovora za 2016. i 2017. godinu nema niti su uplaćivane donacije i subvencije medijima.

S poštovanjem,

Krešimir Ćaleta-Car

show quoted sections

Melisa Skender

Za: Općina Bilice

Poštovani,

hvala Vam na brzom odgovoru, molila bih da ga dopunite iznosom sklopljenog ugovora.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Opcina Bilice, Općina Bilice

Poštovana!

Ugovor je sklopljen u iznosu od 1.875,00 kn mjesečno.

S poštovanjem,

Krešimir Ćaleta-Car

show quoted sections