Financiranje medija

Melisa Skender made this Freedom of Information request to Grad Beli Manastir

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Melisa Skender

Za: Grad Beli Manastir

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Grad Beli Manastir

1 Attachment

Poštovani,
dostavljamo Vam tražene podatke.
S poštovanjem,
Zdenko Topalović