Financiranje medija

Melisa Skender made this Freedom of Information request to Općina Vrhovine as part of a batch sent to 569 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Melisa Skender

Za: Općina Vrhovine

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Referent komunalnih poslova, Općina Vrhovine

2 Attachments

Poštovana,
Ispričavamo se zbog kašnjenja sa odgovorom na Vaš zahtijev za pristup
informacijama koji ste nam prosljedili 21.10.2017. te vam prosljeđujemo
odgovor na zahtijev i vašu predstavku koju ste uputili na rad tijela javne
vlasti Općine Vrhovine Povjereniku za informiranje. Do kašnjenja je došlo
iz razloga što je pred kraj poslovne godine povećan opseg posla zbog
donošenja svih akata bitnih za funkcioniranje lokalne samouprave,
održavanja sjednica i ostalog a s obzirom da smo mala Općina sa jednim
zaposlenim službenikom i Općinskim načelnikom  nismo stigli na vrijeme
odgovoriti, ali se nadam da ćete imati razumjevanja te uvažiti ovu ispriku
a mi ćemo se potruditi da više ne dođe do kašnjenja na odgovore.
Financiranje medija 2016 godina:
U 2016 godini naši troškovi za usluge promidžbe i informiranja iznosili
su:
Za objavu akata sa sjednica  Općinskog vijeća Županijskom glaniku Ličko
-senjske županije   10.216,00 kn
Objava novogodišnje čestitke Loki- servis obrt za usluge -temeljem 
narudžbenice                       625,00 kn
Potpora Hrvatskom radio Otočac za redovno informiranje o radu-temeljem
Rješenja                  5 000,00 kn
U 2017 godini naši troškovi za usluge promidžbe i informiranja iznosili
su:
Za objavu akata sa sjednica  Općinskog vijeća Županijskom glaniku Ličko
-senjske županije   13.920,00 kn
Objava novogodišnje čestitke Loki- servis obrt za usluge -temeljem 
narudžbenice                       625,00 kn
Objava oglasa Narodne Novine                                             
                                                        180,00 kn
Objava oglasa Novi list     -narudžbenica                                 
                                                     3.645,00 kn
SIX- SIGMA  -narudžbenice                                                 
                                                        2.000,00 kn
S obzirom da se radi o manjim iznosima koji su povremeni nije se provodio
postupak javne nabave temeljem natječaja nego se ispostavljale
narudžbenice odnosno izdalo Rješenje.
U privitku vam dostavljamo  skenirane naloge za plaćanje iz kojih je
vidljivo iz kojih stavki proračuna su plaćeni računi i  ostala
dokumentacija vezana za podatke koje ste tražili.
Lp.
Službenik za informiranje:
Marijana Orešković