Financiranje medija

Melisa Skender made this Freedom of Information request to Osječko-baranjska županija, Osijek as part of a batch sent to 569 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Melisa Skender

Za: Osječko-baranjska županija, Osijek

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Ivan Karalic, Osječko-baranjska županija, Osijek

1 Attachment

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš Zahtjev za pristup informacijama
od 21. listopada 2017. godine.

 

S poštovanjem,

 

Ivan Karalić, dipl.iur.

Službenik za informiranje

Osječko-baranjska županija