Financiranje medija

Melisa Skender made this Freedom of Information request to Grad Knin as part of a batch sent to 569 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Melisa Skender

Za: Grad Knin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Poštovani,

u odnosu na mailom zaprimljena Vaša pitanja (nastavno boldirana), u
svojstvu službene osobe za pristup informacijama ispred Grada Knina,
očitujem se kako slijedi:

- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori

show quoted sections

Ad 1.

Tijekom 2016. i 2017. Grad Knin nema evidentiranih sklopljenih ugovora
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave službenih
akata, oglasa i natječaja te drugo) niti s jednim medijem.

Ad 2.
Tijekom 2016. i 2017. godine Grad Knin nema evidentirano da je bilo
kojem mediju uplatio subvencije ili donacije iz proračuna temeljem
raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva
u mediju.

U nadi da ste zadovoljni odgovorima na postavljena pitanja, srdačno
Vas pozdravljam!

S poštovanjem,

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Sanja Lozančić, dipl.iur.

Citiram Melisa Skender <[ZPPI #4446 email]>:

show quoted sections