Financiranje medija

Branimir Slijepčević made this Freedom of Information request to Kamenjak, Premantura as part of a batch sent to 6 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Branimir Slijepčević

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molio bih sljedeće informacije:
- popis medija i drugih pravnih osoba s kojima su tijekom 2021. godine sklopljeni ugovori o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora za svaki medij i pravnu osobu.
- iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge u 2021. godini uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem.

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević

Kamenjak, Premantura

Poštovani,

Dana 21.02.2022. Javna ustanova Kamenjak zaprimila je Vaš uredan zahtjev za pristup informacijama.

Temeljem članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (1) Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

1) ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,
2) ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
3) ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.


Temeljem navedenih stavaka Javna ustanova Kamenjak produžuje rok za dostavu informacija za 15 dana, računajući od dana kada je trebala odlučiti o zahtjevu za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Greta Pavić
Službenik za informiranje

tel: +385 52 575 283
e-mail: [Kamenjak, Premantura e-mail za zahtjeve]
web: www.kamenjak.hr

show quoted sections

Kamenjak, Premantura

2 Attachments

Poštovani,

 

U prilogu Vam šaljemo očitovanje na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

 

Greta Pavić

Poslovna tajnica

 [1]Kamenjak

 

tel:          +385 52 575 283

e-mail:   [2][Kamenjak, Premantura e-mail za zahtjeve]

web:       [3]www.kamenjak.hr

 

 

References

Visible links
2. mailto:[Kamenjak, Premantura e-mail za zahtjeve]
3. http://www.kamenjak.hr/