Financiranje medija

Melisa Skender made this Freedom of Information request to Grad Omiš as part of a batch sent to 569 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Melisa Skender

Za: Grad Omiš

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Grad Omis, Grad Omiš

1 Attachment

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ

Ured gradonačelnika

KLASA: 008-01/17-01/01

URBROJ: 2155/01-03-17-57

Omiš, 23. listopada 2017.


Gđa


Melisa Skender


Zagreb

PREDMET: Melisa Skender, zahtjev za pristup informacijama, produženje roka -
obavijest, daje se

Poštovana gospođo Skender,

povodom Vašeg zahtjeva za informacijama izvješćujemo Vas da zbog traženja
većeg broja informacija jednim zahtjevom,

rok za rješavanje zahtjeva produžavamo do 30 dana sukladno članku 22.,
stavak 1., alineja 2., Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

S poštovanjem,


Ivanka Galić, službenica za informiranje

Dostaviti:

1. Naslovu

2. Pismohrana

----- Original Message -----
From: "Melisa Skender" <[ZPPI #4476 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Omiš" <[Grad Omiš e-mail za zahtjeve]>
Sent: Saturday, October 21, 2017 12:43 PM
Subject: Financiranje medija

Za: Grad Omiš

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4476 email]

Je li [Grad Omiš e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Omiš? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Grad Omis, Grad Omiš

1 Attachment

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ

Ured gradonačelnika

KLASA: 008-01/17-01/01

URBROJ: 2155/01-03/2-17-61

Omiš, 7. studenoga 2017.


Gospođa


Melisa Skender

Poštovana gospođo Skender,

u vezi Vašeg zahtjeva za informacijama od 21. 10. 2017.g., dostavljamo Vam
odgovor te Vas molimo da nam potvrdite primitak ove e-pošte.

Grad Omiš je u 2016. g. i 2017.g. sklopio ugovor s lokalnom Televizijom
Jadran d.o.o. za proizvodnju televizijskog programa „Omiška kronika“- 2
kronike mjesečno u trajanju od 10 minuta.

Omiška kronika je mozaična emisija koja obuhvaća reportaže, razgovore,
predstavljanja, najave i vijesti iz svih oblasti života Omiša te izvješća
događaja vezanih za rad Grada Omiša kao institucije.

Iznos ugovora u 2016. za gore nevedene usluge je 84.000,00 kuna (PDV nije
uključen u iznos), a istovjetan ugovor potpisan je i za 2017.g.

U 2016. godini, Grad Omiš je putem narudžbenice naručio emitiranje uskršnje
i božićno – novogodišnje čestitke na Televiziji Jadran u iznosu od 3.125,00
kuna, a istovjetan iznos za navedene usluge potrošit će i ove godine.

Navedene usluge plaćane su s proračunske stavke - konto 32331 Elektronski
mediji.

S proračunskih stavki Tisak i Ostale usluge promidžbe i informiranja plaćane
su usluge objave oglasa i natječaja, a narudžbe se vrše temeljem
pojedinačnih upita za ponudom ili izdanih narudžbenica.

U 2016.g. ukupno je za gore navedene usluge fakturirano 67.753,74 kuna, a
uključuje sljedeće medije koji su knjiženi na navedenim kontima:

Konto 32332 Tisak:

- Narodne novine – 26.268,74 kuna

- Slobodna Dalmacija – 36.285,00 kuna

- Večernji list – 1.950,00 kuna

- Europapress holding – 1.270,00 kuna

Konto 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja:

- Slobodna Dalmacija – 1.980,00 kuna

U 2017.g. ukupno je za iste usluge fakturirano 39.727,50 kuna (zaključno s
danom 31. listopada 2017.g. ), a uključuje sljedeće medije:

Konto 32332 Tisak:

- Slobodna Dalmacija – 26.360,00 kuna

- Narodne novine – 10.437,50 kuna

Konto 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja:

- Slobodna Dalmacija – 950,00 kuna

- Narodne novine – 1.980,00 kuna

Uslugu objave službenih akata – tisak Službenog glasnika Grada Omiša radimo
s tiskarom Franjo Kluz (ugovor), a uvez Službenih glasnika obavlja nam
tiskara Oneum Graf (narudžbenice).

Iznosi gore navedenih usluga ovise o potrebi tiskanja Službenog glasnika tj.
donesenim aktima za objavu, a za navedene usluge fakturirano je sljedeće:

2016. g.

Konto 32391 – Grafičke i tiskarske usluge

– Tiskara Franjo Kluz - 23.331,25 kuna

- Oneum Graf - 1.210,00 kuna

2017. g. (zaključno s danom 31. listopada 2017.g. )

Konto 32391 – Grafičke i tiskarske usluge

– Tiskara Franjo Kluz - 12.172,00 kuna

- Oneum Graf - 3.230,00 kuna

S obzirom da su u 2017. godini održani lokalni izbori, u dnevnom listu
Slobodna Dalmacija smo imali i sljedeću stavku:

Konto 32912 Objava u tisku za lokalne izbore

- Slobodna Dalmacija – 16.250,00 kuna

Navedene narudžbe u 2016.g. nije bilo.

Iz proračuna Grada Omiša nisu isplaćivane donacije ni jednom mediju niti po
kojem osnovu.

Srdačan pozdrav,

Ivanka
Galić, službenica za informiranje

----- Original Message -----
From: "Melisa Skender" <[ZPPI #4476 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Omiš" <[Grad Omiš e-mail za zahtjeve]>
Sent: Saturday, October 21, 2017 11:43 AM
Subject: Financiranje medija

Za: Grad Omiš

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4476 email]

Je li [Grad Omiš e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Omiš? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Melisa Skender

Za: Grad Omis

Poštovana,

zahvaljujem na Vašem odgovoru.

S poštovanjem,

Melisa Skender