Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

David Tadis made this Freedom of Information request to Općina Bibinje, Bibinje as part of a batch sent to 428 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

David Tadis

Za: Općina Bibinje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

opæina bibinje,

Poštovani,
vezano uz vaš upit, dostavljamo vam sljedeći odgovor:
Načelnik općine i zamjenik načelnika profesionalno obavljaju dužnosti.
Načelnik je ostvario za prethodni mjesec ukupna primanja u iznosu od
9.377,36 kn, a zamjenik načelnika u iznosu od 6.423,88 kn.
Predsjednik općinskog vijeća nije zaposlen u Općini Bibinje i ostvaruje
naknadu od 300 kn po održanoj sjednici kojih je u 2015. godini bilo 5.
S poštovanjem,
Općina Bibinje

show quoted sections

David Tadis

Za: opæina bibinje

Ljubazno vas molim nadopunu informacija:

- dostavite bruto iznose placa/naknada

S poštovanjem,

David Tadis