Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

David Tadis made this Freedom of Information request to Općina Trpinja as part of a batch sent to 428 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, Općina Trpinja should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

David Tadis

Za: Općina Trpinja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

tajana dejanović, Općina Trpinja

PREDMET: David Tadis, zahtjev za pristup informacijama -Iznos bruto
mjesečnih plaća općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i
predsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja

- odgovor, dostavlja se

Poštovani,

Vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama dostavljen elektroničkom
poštom dana 14. svibnja 2016., na temelju članka 13. stavak 3., članka 20.
stavak 1. te članka 23. stavak 1. točka 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15) obavještavamo Vas kako
je tražena informacija javno objavljenja, kako slijedi.

Bruto plaće općinskog načelnika Općine Trpinja i zamjenice općinskog
načelnika Općine Trpinja utvrđene su Odlukom o plaći i drugim pravima
načelnika i zamjenika načelnika iz radnog odnosa („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije broj:23/10, link na objavu:
http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ...

Predsjednik općinskog vijeća Općine Trpinja nema pravo na plaću u Općini
Trpinja, budući da u istoj nije u radnom odnosu.

S poštovanjem,

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Tajana Dejanović, dipl.iur.

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:23 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Trpinja
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Trpinja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1462 email]

Je li [Općina Trpinja e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Trpinja? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

show quoted sections

David Tadis

Za: tajana dejanović

Dostavili ste odluku o placi sto ne odgovara na moje pitanje.

Molim vas dopunu informacija:

- dostavite bruto iznose placa/naknada (npr. Posljednja bruto placa/naknada)

S poštovanjem,

David Tadis

Alumni Sonja left an annotation ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!