Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

David Tadis made this Freedom of Information request to Općina Barilović as part of a batch sent to 428 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

David Tadis

Za: Općina Barilović

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Pročelnica,

Poštovani vezano na Vaš upit dostavljamo Vam informacije kako slijedi:
- bruto plaća Načelnika Općine Barilović iznosi 12.869,17 kuna, neto
8.657,50 kuna - Načelnik Općine Barilović je u radnom odnosu,
- bruto naknada za Zamjenika Načelnika Općine Barilović iznosi 3.525,10 kuna
, neto 2.115,06,kuna- nije u radnom odnosu - volonter,
- bruto naknada predsjedniku Općinskog vijeća iznosi 1.666,67 kuna a neto
1.000,00 kuna po sjednici.

Srdačan pozdrav
Pročelnica: Irena Marinković

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:21 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Barilović
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Barilović

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1257 email]

Je li [Općina Barilović e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Barilović? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------