Iznos donacija i prijavljenih donacija

Ivan Blažević made this Freedom of Information request to Financijska agencija, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Financijska agencija, Zagreb did not have the information requested.

Ivan Blažević

Za: Financijska agencija, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi sljedeće tražene informacije, dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail:
- Ukupan iznos donacija koje su sve kategorije neprofitnih organizacija primile u 2016. i odvojeno za 2015. godinu
- Ukupan iznos donacija koje su zaklade – neprofitne organizacije primile u 2016. i odvojeno za 2015. godinu
- Ukupan iznos donacija koje su udruge građana – neprofitne organizacije primile u 2016. i odvojeno za 2015. godinu
- Ukupan iznos donacija svim neprofitnim organizacijama u 2016. i odvojeno za 2015. godinu koje su fizičke i pravne osobe prijavile kao osnovu za smanjenje porezne osnovice

S poštovanjem,

S poštovanjem,

Ivan Blažević

Financijska agencija, Zagreb

1 Attachment

Poštovani gospodine Blaževiću,

u svezi s Vašim zahtjevom za pristup informacijama od 05. listopada 2019.
godine (dalje Zahtjev), a nakon naših konzultacija s Ministarstvom
financija Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo financija), u skladu sa
člankom 21. Zakona o pravu na pristup informacijama, Narodne novine, broj:
25/20113, 85/2015 (dalje: Zakon) obavještavam Vas da je Financijska
agencija (dalje: FINA) ustupila Zahtjev Ministarstvu financija.

Naime, prema čl. 28. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine, broj: 121/2014,
financijski izvještaji neprofitnih organizacija predaju se Ministarstvu
financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti
za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja.

Ministarstvo financija ovlastilo je FINU za prikupljanje i obrađivanje
pojedinačnih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija (u kojima
one iskazuju (i) prihode s osnove donacija). Obzirom da navedene poslove
FINA obavlja za potrebe Ministarstva financija, ustupili smo predmetni
Zahtjev Ministarstvu financija. Ministarstvo financija suglasilo se s
ustupanjem Zahtjeva.

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
Službenica za informiranje
Financijske agencije
e-mail: [FINA e-mail za zahtjeve]

[1]Inactive hide details for Ivan Blažević ---05.10.2019 20:32:22---Za:
Financijska agencija, Zagreb Poštovani,Ivan Blažević ---05.10.2019
20:32:22---Za: Financijska agencija, Zagreb Poštovani,

From: Ivan Blažević <[ZPPI #3938 email]>
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema FINA <[FINA e-mail za zahtjeve]>
Date: 05.10.2019 20:32
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos donacija i prijavljenih
donacija

--------------------------------------------------------------------------

Za: Financijska agencija, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi sljedeće
tražene informacije, dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj
mail:
- Ukupan iznos donacija koje su sve kategorije neprofitnih organizacija
primile u 2016. i odvojeno za 2015. godinu
- Ukupan iznos donacija koje su zaklade – neprofitne organizacije primile
u 2016. i odvojeno za 2015. godinu
- Ukupan iznos donacija koje su udruge građana – neprofitne organizacije
primile u 2016.  i odvojeno za 2015. godinu
- Ukupan iznos donacija svim neprofitnim organizacijama u 2016.  i
odvojeno za 2015. godinu koje su fizičke i pravne osobe prijavile kao
osnovu za smanjenje porezne osnovice

S poštovanjem,

S poštovanjem,

Ivan Blažević

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se
rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti
podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev
nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja
da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #3938 email]

Je li [FINA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Financijska agencija, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
[2]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava
[3]http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the
latest advice from the ICO:
[4]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

Informiranje,

1 Attachment

Poštovani,

U prilogu se nalazi odgovor za zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem
 
Služba za informiranje
Ministarstva financija