Kontrola odvezenog otpada

Ilija Tikvić made this Freedom of Information request to Općina Babina Greda as part of a batch sent to 4 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Općina Babina Greda
Obzirom na izmjene Planova gospodarenja otpadom na području cijele RH pa tako i Vaše općine a kao referentna godina se uzima 2015 godina i količina prikupljenog otpada te godine te namjeru zakonodavca da se u narednih 5 godina smanji za 50% količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada postoji opasnost da Vi to nećete uspjeti ostvariti jer Vam početna postavka nije točna. Naime Vi ste prikazali znatno niže količine prikupljenog otpada od onih realnih jer nije normalno da općina Štitar s 300-400 domaćinstava prikupi 523 tone a Vi s preko 1000 domaćinstava prikupite 10% manje od njih.

Molim Vas da mi dostavite plan i program kontrole kao i podatke o odgovornoj osobi za kontrolu odvoza miješanog komunalnog otpada na području Vaše općine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Poštovani,
u skladu sa Vašim podnesenim Zahtjevom za pristup informacijama odgovaramo
kako slijedi.
Općina Babina Greda nema plan i program kontrole¸odvoza mješanog
komunalnog otpada. Koncesionar uredno dostavlja uredne prateće listove.
s poštovanjem
Osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama:
Boris Bauković, mag.oec.