Molim zakonski regulirana mjerenja za TS Vodolež (staru i novu) te dalekovod od TS Vodolež do TS Prhovo u Općini Primošten

Waiting for an internal review by Ministarstvo zdravstva, Zagreb of their handling of this request. By law, Ministarstvo zdravstva, Zagreb should normally have responded promptly and by (details)

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb
Poštovani,
Budući da HEP d.o.o. nije dostavio zatražena mjerenja (koja je i obavio po našem zahtjevu) molim da mi se dostavi kronologija (zadnjih 10 godina) zakonski propisanih mjerenja koja se moraju Vama dostaviti prema Zakonu na objektima TS Vodolež (stara i nova) i dalekovodu od TS Vodolež do TS Prhovo na području općine Primošten. kao što kaže isti Zakon navedena mjerenja moraju biti dostupna javnosti.

S poštovanjem,

Ivana Bolanča

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

2 Attachments

 

 

----------------------------

 

Kabinet ministra 

 

t:    + 385 1 4607 555

e:   [Ministarstvo zdravstva, Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

[1]zdravstvo.gov.hr

----------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. http://zdravstvo.gov.hr/

Za: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Postovani,
Sto znaci da navedene podatke nemate u evidencij?da li to znaci da Vam HEP (investitor i korisnik) nije dostavio mjerenja?
Sukladno Zakonu o zastiti od neionizirajuceg zracenja (kojeg je Vase Ministarstvo zaduzeno za provodenje) clanak 8. Izvori elektromagnetskog polja smiju se upotrebljavati i stavljati u promet samo ako ispunjavaju uvjete Pravilnika o zastiti od elektromagnetskog polja
Te suklano clanku 14. Istog Zakona moraju imati dozvolu za uporabu i promet koji VI izdajete, a za koju je potrebno izvrsiti PRVA MJERENJA te prema Pravilniku o zastiti od elektromagnetskig polja clanak 22. Treba imati (za postavljanje izvora) suglasnost VASEG MINISTARSTVA te clanka 23. Istog Pravilnika mora imati ODOBRENJE.
Molim da mi se dostave navedena Suglasnost, Odobrenje i Dozvola za uporabu i promet za TS VODOLEZ I VOD OD TS VODOLEZ DO SPOJA S TS PRHOVO.
Za sve navedeno potrebna su mjerenja na izvorima zracenja. AKO NE POSTOJE MJERENJA KAKO NAVEDENI OBJEKTI IMAJU DOZVOLU ZA RAD??????
Sukladno clanku. 24 Zakona o zastiti od neionizirajuceg zracenja podaci o provedbi mjera zastite od neionizirajuceg zracenja podlijezu Zakonu o pravu na pristup informacijama te su JAVNI.
Molim da se sukladno Zakonu o zastiti od neionizirajuceg zracenja provede inspekcijski nadzor te provedu mjerenja te me se o istima obavijesti.
Dakle, HEP NEMA GRADEVINSKU DOZVOLU ZA NAVEDENE OBJEKTE, PREMA ZAKONU O ZASTITI OD NEIONIZIRAJUCEG ZRACENJA NEMA MJERENJA TE NEMA DOZVOLU ZA UPOTREBU.Da li ti objekti POSTOJE?Ja vidim zice voda iznad svoje glave na nedozvoljenoj udaljenosti!!!!!!
S obzirom da nema mjerenja za navedene objekte ujedno molim da se provede istrazivanje pojavnosti tumora na predmetnom podrucju.
S postovanjem,
Ivana Bolanca

S poštovanjem,

Igla Bola

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

2 Attachments

 

 

----------------------------

 

Kabinet ministra 

 

t:    + 385 1 4607 555

e:   [Ministarstvo zdravstva, Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

[1]zdravstvo.gov.hr

----------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. http://zdravstvo.gov.hr/

Za: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Poštovani,
ili ste nešto pobrkali ili ne znate što je uz vašoj nadležnosti ili ne znate ništa. Pozivate se na Zakon o kemikalijama koji nema veze sa dalekovodom i trafostanicom koji je ENEGETIKA, pa sukladno tome (to su Vam neionizirajuća zranja, ako niste znali) podpadaju pod Zakon o neionizirajućim zračenjima. Pa da Vas podsjetim što Vam je u nadležnosti (na Vašim stranicama):
Regulativa u području zaštite od elektromagnetskih polja u Republici Hrvatskoj
Ministarstvo zdravstva je nadležno za provođenje mjera zaštite od neionizirajućeg zračenja sukladno Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 91/10) i Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14 i 31/19).

Za izgradnju i postavljanje baznih stanica (nosivi antenski stup) nadležno je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje regulira način postavljanja i ishođenja svih potrebnih dozvola temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19) vezano za tipske antenske prihvate koje je navedeno ministarstvo i donijelo, te drugih propisa vezanih uz gradnju.

Ishođenje potrebnih suglasnosti kod postavljanja izvora elektromagnetskih polja nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva kontrolira razine elektromagnetskih polja u okolici izvora elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na zdravlje posebice opće populacije stanovništva.

Kontrola prije postavljanja izvora EM polja: Prije postavljanja izvora elektromagnetskog polja vlasnik izvora je dužan zatražiti suglasnost za postavljanje izvora. Uvjet za dobivanje suglasnosti je izrada elaborata o očekivanim razinama elektromagnetskog polja u okolini izvora, koje moraju biti unutar propisnih granica.

Kontrola nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad: Prvo mjerenje se provodi nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad. Prvim mjerenje se mora dokazati da su stvarne razine elektromagnetskog polja unutar dozvoljenih ograničenja. Na temelju valjanog prvog mjerenja, Ministarstvo zdravstva izdaje odobrenje za uporabu izvora elektromagnetskog polja.

Redovne kontrole tijekom rada izvora elektromagnetskog polja: Vlasnik izvora elektromagnetskog polja je dužan svake dvije godine osigurati novo mjerenje razina elektromagnetskog polja i rezultate dostaviti Ministarstvu zdravstva.

Proračun, prva mjerenja i periodička mjerenja elektromagnetskog polja provode isključivo tvrtke koje imaju ovlaštenje od Ministarstva zdravstva.

Sad kad sam Vas uputila u VAŠU NADLEŽNOST, molim odgovor koji se odnosi na postavljeno pitanje.

S poštovanjem,

Ivana Bolanča

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo zdravstva, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Molim zakonski regulirana mjerenja za TS Vodolež (staru i novu) te dalekovod od TS Vodolež do TS Prhovo u Općini Primošten'.

[Ministarstvo zdravstva je poslalo dopis koji se uopće ne odnosi na područje neionizirajućeg zračenja nego se ministar potpisao na dopis koji se referira na Zakon o kemikalijama koji nema veze sa postavljenim pitanjem. ]

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: https://imamopravoznati.org/request/moli...

S poštovanjem,

Igla Bola