Za: Državna ergela Đakovo i Lipik, Đakovo
Da li Državna ergela Đakovo i Lipik pored Ugovora o pravnom savjetovanju sa odvjetničkom kućom Krivić, Aćimović i dr. ima sklopljen Ugovor sa Poduzetničkim centrom Đakovo za usluge provođenja postupaka Javne nabave za DEĐL?

S poštovanjem,

Štefanija Zovko

Martina Juroš, Državna ergela Đakovo i Lipik, Đakovo

2 Attachments

Poštovana,
 
sukladno Vašem Zahtjevu za pristup informacijama od 21. kolovoza 2023.,
dostavljam Odgovor na zahtjev za pristup informacijama.
 
S poštovanjem,
 

show quoted sections