Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017. do 2021. godine

Gong made this Freedom of Information request to Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Za: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molimo da nam se dostave u digitalnom obliku sljedeći dokumenti:

- Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog Nacionalne strategije i pripadajući Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (PFU obrazac)

- Izvješće o javnom savjetovanju o Nacrtu strategije zaključeno početkom rujna 2017.

S poštovanjem,

GONG

Ružica Mlakić,

1 Attachment

Za: Ružica Mlakić

Poštovani,

hvala vam na vašem odgovoru od 6. kolovoza 2018. na naš zahtjev na pristup informacijama sukladno čl. 18. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim smo zatražili dostavu sljedećih informacija (http://imamopravoznati.org/request/nacio...

- Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog Nacionalne strategije i pripadajući Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (PFU obrazac),

- Izvješće o javnom savjetovanju o Nacrtu strategije zaključeno početkom rujna 2017.

Budući da smo putem vašeg gore navedenog dopisa (http://imamopravoznati.org/request/nacio...) zaprimili informacije koje su nepotpune jer se vaš odgovor odnosio samo na Izvješće, molimo da nam se sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog Nacionalne strategije i
- pripadajući Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (PFU obrazac)

S poštovanjem,

GONG

Za: Ružica Mlakić

Poštovana gospođo Mlakić,
Ovime vas obaviještavamo da smo Povjerenici za informiranje izjavili
žalbu radi šutnje uprave Ministarstva rada.

Sadržaj koji dostavljamo Povjerenici za informiranje sukladno upravnom postupku potpisan je vlastoručno:
-------------
ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI TZV. “ŠUTNJA UPRAVE”

Povjerenica za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Ž A L B A

Naziv, adresa žalitelja: GONG, Trg bana Josipa Jelačića 15/VI, 10000 Zagreb

koju izjavljujemo sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), zbog toga što tijelo javne vlasti
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
OIB: 53969486500,
nije u zakonskom roku iz čl. 24. st. 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama riješilo zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacija koji smo podnijeli navedenom tijelu javne vlasti dana 9. kolovoza 2018. godine putem web portala (URL: https://imamopravoznati.org/request/naci...).

Zahtjevom za dopunu odnosno ispravak informacija zatražili smo od Ministarstva rada da u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama omogući pristup informaciji:
• Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog
Nacionalne strategije te
• pripadajući Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog
učinka (PFU obrazac).

Napominjemo da nas Ministarstvo rada nije obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji, sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama. Na temelju navedenog, predlažemo da Povjerenica za informiranje uvaži našu žalbu. U prilogu dostavljamo vam presliku zahtjeva sa dokazom o predaji zahtjeva za pristup informaciji tijelu javne vlasti.

U Zagrebu, dana 27.08.2018. godine

GONG,
izvršna direktorica Jelena Berković

Gong left an annotation ()

Ministarstvo rada (MRMS) nam je poslalo rješenje o zahtjevu putem pošte. Naš zahtjev je odbijen budući da je MRMS utvrdilo da ne posjeduje informacije.