Naknade za uklanjanje objekata nakon potresa

Response to this request is long overdue. By law, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Miroslav Mađarić

Za: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Zahtijevam pristup popisu isplata tvrtkama za uklanjanje zgrada:
1. koje su uklonile zgrade
2. koje su trebale uklanjati zgrade, a dobile su naknadu za stajanje budući nisu provele uklanjanje?

(Traži se informacija u obliku proračunske tablice sa stupcima: tvrtka, iznos, lokacija objekta i vrsta naknade "uklonjeno", "stajanje")

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Miroslav Mađarić

Za: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Odgovor na ovaj moj zahtjev kasni. Po zakonu, tijelo javne vlasti trebalo je odgovoriti do 19. Veljača 2024.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

u prilogu dostavljamo informaciju.

S poštovanjem,

Ivana Vezmarović, službenica za informiranje

show quoted sections

Miroslav Mađarić

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Dostavili ste svoj odgovor koji je potpun i dijelom netočan. Naime, naveli ste "Ministarstvo (uključujući bivši Fond za obnovu i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje) dosad nije uklanjalo višestambene, poslovne i stambeno poslovne zgrade.".

Moj se zahtjev odnosio na SVE zgrade, a ne samo na ove koje ste naveli! Molim ispravak!

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,
u prilogu dostavljamo poziv za ispravak.
S poštovanjem,
Ivana Vezmarović, službenica za informiranje

show quoted sections

Miroslav Mađarić

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Prethodni dopis ovog TJV u kojem od mene tražite ispravak zahtjeva na način da navedem o kojim se zgradama radi je u eklatantnom neskladu s bilo kojom odredbom ZPPI i predstavlja pokušaj birokratskog uskraćivanja prava na pristup informacija, dakle protuzakonito postupanje. Podsjećam na moj zahtjev:

"Popis isplata tvrtkama za uklanjanje zgrada:
l. koje su uklonile zgrade
2. koje su trebale uklanjati zgrade, a dobile su naknadu za stajanje budući nisu provele uklanjanje?
(Traži se informacija u obliku proračunske tablice sa stupcima: tvrtka, iznos, lokacija objekta i vrsta naknade "uklonjeno", "stajanje")"

, na što ovo TJV odgovara:

"pozivate se da svoj zahtjev, sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ispravite na način da konkretizirate zgrade za koje tražite informaciju, u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak."

Informacija koju zahtijevam se ne odnosi na konkretne pojedinačne zgrade, već na BROJ zgrada koje su uklonjene! Dakle, Vaš zahtjev je sadržajno neutemeljen, a odredba na koju se pozivate posve nepovezana s mojim zahtjevom (ZPPI čl. 20):

"(2) U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem."

Dakle, tražio sam popis isplata tvrtkama za uklanjanje zgrada, što je posve POTPUN i RAZUMLJIV zahtjev, a TJV pokušava odbiti moj zahtjev na način da me pita o kojim se konkretno zgradama radi. Takav Vaš postupak je osim što je protuzakonit, je i uvredljiv, pa tražim da mi neodložno omogućite pristup informacijama, a u protivnom ću u žalbi Pravobraniteljici za informiranje tražiti da ovo TJV bude najstrože kažnjeno.

Vaš zahtjev za ispravak mojeg zahtjeva se generički može opisati s "dajte nam informacije za koje ste tražili informacije!".

Nemojte to raditi!

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Miroslav Mađarić

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Kako bih otklonio formalnu mogućnost odbacivanja mojeg predmetnog zahtjeva, u smislu članka 20. ZPPI ovdje dajem ispravak mojeg izvornog zahtjeva:

"Popis isplata tvrtkama za uklanjanje zgrada:
l. koje su uklonile zgrade
2. koje su trebale uklanjati zgrade, a dobile su naknadu za stajanje budući nisu provele
uklanjanje?
(Traži se informacija u obliku proračunske tablice sa stupcima: tvrtka, iznos, lokacija
objekta i vrsta naknade "uklonjeno", "stajanje")"

, a za koji ste tražili ispravak ovim navodom:

"Slijedom navedenog, pozivate se da svoj zahtjev, sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ispravite na način da konkretizirate zgrade za koje tražite informaciju, u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak."

Pozivom na predmetnu odredbu ZPPI koja glasi:

"(2) U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem."

, kako bi ovo TJV sa sigurnošću moglo utvrditi o kojoj se informaciji radi, dostavljam sljedeći ispravak mojega zahtjeva, čime ga upotpunjujem i činim razumljivim:

"Popis isplata tvrtkama za uklanjanje zgrada s podacima:
1. Datum zahtjeva za uklanjanje
2. Datum rješenja o uklanjanju
3. Oznaka zgrade (Adresa ili broj k.č.)
4. OIB ili MB tvrtke koja uklanja zgradu
5. Naziv tvrtke koja uklanja zgradu
6. Status uklanjanja
7. Ugovoreni iznos za uklanjanje zgrade
8. Isplaćeni iznos za uklanjanje zgrade
(Zahtijeva se informacija u obliku proračunske tablice s navedenim stupcima. Ukoliko neke od informacija ovo TJV ne posjeduje, tražim taj dio zahtjeva ustupiti drugom TJV. Ukoliko ovo nije oblik u kojem ovo TJV posjeduje podatke, onda neka umjesto toga dostavi tražene podatke u obliku u kojem ih posjeduje, ili neka odgovori da predmetne podatke NE posjeduje)"

Iz rečenoga proizlazi da upravo tražim podatke o konkretnim zgradama za uklanjanje, zahtjev ovog TJV za ispravak mojeg zahtjeva u smislu "konkretiziranja zgrada" nije primjeren zato, jer se time od mene traži informacija za koju pristup ja tražim od ovog TJV!

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,
U prilogu dostavljamo obavijest.
S poštovanjem

show quoted sections

Miroslav Mađarić

Za: Zahtjev za pristup informacijama

¸Ovo TJV je zatražilo produljenje roka po ZPPI za moj zahtjev datiran s 13.3.2024. Ovime podsjećam da zakonski rok od 15. dana istječe 12.4.2024.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić