Novčane naknade za nadzorni odbor Sveučilišne tiskare

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Sveučilište u Zagrebu should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Za: Sveučilište u Zagrebu

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Dobivaju li predsjednik, zamjenik predsjednika te član nadzornog odbora Sveučilišne tiskare d.o.o. (tvrtke u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu i Zaklade Pravnog fakulteta) novčane naknade za svoje navedene funkcije u nadzornom odboru?

Ako da, koliko te naknade iznose i kako se isplaćuju - mjesečno, semestralno ili godišnje?

S poštovanjem,
Duje Kovačević
novinar, srednja.hr