Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Financijska agencija, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Financijska agencija, Zagreb

Prvenstveno vas molim da potvrdite odgovorom na ovaj email kada je zahtjev uredno zaprimljen u upisnik.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu:

- https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...
- https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...

U dataset ukljucite sve najmanje podatke koji su vidljivi na web stranicama ponip.fina.hr.

Trenutni web je nemoguc za koristenje jer za svaku pretragu Google Recapcha me trazi da potvrdim jesam li covjek! Stoga vas molim dostavu dataseta kao sto je trazeno.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Financijska agencija, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

zaprimili smo Vaš mail te ćemo Vam odgovoriti u zakonskom roku.

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
službenica za informiranje

FINA - Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
[1][FINA e-mail za zahtjeve]
[2]www.fina.hr

[3]Inactive hide details for Miroslav Schlossberg ---07.11.2020
14:59:07---Za: Financijska agencija, Zagreb Prvenstveno vas molimMiroslav
Schlossberg ---07.11.2020 14:59:07---Za: Financijska agencija, Zagreb
Prvenstveno vas molim da potvrdite odgovorom na ovaj email kada je

From: Miroslav Schlossberg <[ZPPI #7462 email]>
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema FINA <[FINA e-mail za zahtjeve]>
Date: 07.11.2020 14:59
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Očevidnik nekretnina i
pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
Sent by: [e-mail adresa]

--------------------------------------------------------------------------

Za: Financijska agencija, Zagreb

Prvenstveno vas molim da potvrdite odgovorom na ovaj email kada je zahtjev
uredno zaprimljen u upisnik.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu:

- [4]https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...

- [5]https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...

U dataset ukljucite sve najmanje podatke koji su vidljivi na web
stranicama ponip.fina.hr.

Trenutni web je nemoguc za koristenje jer za svaku pretragu Google
Recapcha me trazi da potvrdim jesam li covjek! Stoga vas molim dostavu
dataseta kao sto je trazeno.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #7462 email]

Je li [FINA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Financijska agencija, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:

[6]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[7]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[8]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

[9]FINA

show quoted sections

Financijska agencija, Zagreb

1 Attachment

Poštovani gospodine Schlossberg,

u skladu sa člankom 22. st.1. toč. 2. i 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama, Narodne novine, broj: 25/2013, 85/2015, produžavamo rok za
ostvarivanje prava na pristup informacijama koje ste zatražili od
Financijske agencije elektroničkim putem dana 07. 11. 2020. godine.

Rok se produžava za 15 dana računajući od dana kada je Financijska
agencija trebala odlučiti o Vašem zahtjevu za pristup informacijama, iz
razloga što se Vašim zahtjevom traži veći broj različitih informacija i
zato što je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost traženih
informacija.

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
službenica za informiranje

FINA - Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
[1][FINA e-mail za zahtjeve]
[2]www.fina.hr

[3]Inactive hide details for Miroslav Schlossberg ---07.11.2020
14:59:07---Za: Financijska agencija, Zagreb Prvenstveno vas molimMiroslav
Schlossberg ---07.11.2020 14:59:07---Za: Financijska agencija, Zagreb
Prvenstveno vas molim da potvrdite odgovorom na ovaj email kada je

From: Miroslav Schlossberg <[ZPPI #7462 email]>
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema FINA <[FINA e-mail za zahtjeve]>
Date: 07.11.2020 14:59
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Očevidnik nekretnina i
pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
Sent by: [e-mail adresa]

--------------------------------------------------------------------------

Za: Financijska agencija, Zagreb

Prvenstveno vas molim da potvrdite odgovorom na ovaj email kada je zahtjev
uredno zaprimljen u upisnik.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu:

- [4]https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...

- [5]https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...

U dataset ukljucite sve najmanje podatke koji su vidljivi na web
stranicama ponip.fina.hr.

Trenutni web je nemoguc za koristenje jer za svaku pretragu Google
Recapcha me trazi da potvrdim jesam li covjek! Stoga vas molim dostavu
dataseta kao sto je trazeno.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #7462 email]

Je li [FINA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Financijska agencija, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:

[6]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[7]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[8]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

[9]FINA

show quoted sections

Financijska agencija, Zagreb

2 Attachments

Poštovani gospodine Schlossberg,

u skladu sa člankom 17. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacima,
Narodne novine, broj: 25/2013 i 85/2015, a povodom Vašeg zahtjeva za
pristup informacijama od 07. 11. 2020. godine, u privtku Vam dostavljam
rješenje o tom zahtjevu:

(See attached file: Rješenje, imam pravo znati.pdf)

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
službenica za informiranje

FINA - Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
[1][FINA e-mail za zahtjeve]
[2]www.fina.hr

[3]Inactive hide details for Miroslav Schlossberg ---07.11.2020
14:59:07---Za: Financijska agencija, Zagreb Prvenstveno vas molimMiroslav
Schlossberg ---07.11.2020 14:59:07---Za: Financijska agencija, Zagreb
Prvenstveno vas molim da potvrdite odgovorom na ovaj email kada je

From: Miroslav Schlossberg <[ZPPI #7462 email]>
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema FINA <[FINA e-mail za zahtjeve]>
Date: 07.11.2020 14:59
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Očevidnik nekretnina i
pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
Sent by: [e-mail adresa]

--------------------------------------------------------------------------

Za: Financijska agencija, Zagreb

Prvenstveno vas molim da potvrdite odgovorom na ovaj email kada je zahtjev
uredno zaprimljen u upisnik.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu:

- [4]https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...

- [5]https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...

U dataset ukljucite sve najmanje podatke koji su vidljivi na web
stranicama ponip.fina.hr.

Trenutni web je nemoguc za koristenje jer za svaku pretragu Google
Recapcha me trazi da potvrdim jesam li covjek! Stoga vas molim dostavu
dataseta kao sto je trazeno.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #7462 email]

Je li [FINA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Financijska agencija, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:

[6]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[7]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[8]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

[9]FINA

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

U Zagrebu 7.12.2020

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Financijska agencija - FINA
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Financijska agencija - FINA (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja ponovne uporabe informacija.

Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 7.11.2020, poslan elektroničkim putem http://imamopravoznati.org/request/ocevi...

2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: 150-07/20-01/4, URBROJ: 10-2-20-14, od 7.12.2020.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 7.11.2020 godine podnio uredan zahtjev za ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija:

molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu:

- https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...
- https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...

U dataset ukljucite sve najmanje podatke koji su vidljivi na web stranicama ponip.fina.hr.

Trenutni web je nemoguc za koristenje jer za svaku pretragu Google Recapcha me trazi da potvrdim jesam li covjek! Stoga vas molim dostavu dataseta kao sto je trazeno.

D o k a z : korespodencija po predmetu za ponovnu uporabu informacija od 7.11.2020

II. Dana 7.12.2020 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u kojem u bitnome navodi:

Odbija se zahtjev. Nadalje, tijelo javne vlasti navelo je da bi objavljivanje trazene informacije prije dovrsetka IT sustava moglo narusiti proces izrade nove funkcionalnosti Fina internetske stranice.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 150-07/20-01/4, URBOJ: 10-2-20-14, od 7.12.2020

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne vlasti od 7.12.2020:

Zahtjev je odbijen - ali nije navedeno temeljem kojeg clanka Zakona o pravu na pristup informacijema.

Zalitelj se ne slaze da bi slanje izvezenih podataka iz postojece baze moglo narusiti procese izrade nove funkcionalnosti te smatra da tijelo samo zeli dobiti dodatno na vremenu.

IV. Tijelo javne vlasti dostavilo je rješenje 30 dana nakon uredno poslanog zahtjeva.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 150-07/20-01/4, URBOJ: 10-2-20-14, od 7.12.2020

V. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana dostave zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.

VI. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 30. Zakona o pravu na pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa Zakonskim propisima.
3. Izvršiti će se nenajavljeni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg
(vlastorucno potpisana zalba dostavljana je prilozena u odvojenom emailu)

Financijska agencija, Zagreb

From: <[FINA e-mail za zahtjeve]>
Date: Thu, Dec 17, 2020 at 2:39 PM
Subject: Fw: 2020-168 - Ponovna uporaba informacija - Financijska agencija - FINA - Žalba Povjereniku za informiranje protiv rješenja u predmetu Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
Cc: <[e-mail adresa]>

Poštovani gospodine Schlossberg,

u skladu sa člankom 17. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacima, Narodne novine, broj: 25/2013 i 85/2015, a povodom Vašeg zahtjeva za ponovnu uporabu informacijama od 07. 11. 2020. godine i Vaše žalbe (dolje u privitku) te povodom dopisa Povjerenika za informiranje klasa: 008-04/20-01/1164, ur.broj: 401-01/10-20-2 od 9. prosinca 2020. godine, u prilogu Vam dostavljam rješenje kojim se zamjenjuje rješenje koje je Uprava Financijske agencije donijela 7. studenoga 2020. godine, klasa:150-07/20-01/4, ur. broj: 10-2-20-14. 

(See attached file: Rješenje portal imampravo znati potpisano.pdf - https://app.box.com/s/1268s1s7jd6tee8bf5...)

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
službenica za informiranje

FINA - Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
[FINA e-mail za zahtjeve]
www.fina.hr

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

U Zagrebu 21.12.2020

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Financijska agencija - FINA
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Financijska agencija - FINA (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja ponovne uporabe informacija.

Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 7.11.2020, poslan elektroničkim putem http://imamopravoznati.org/request/ocevi...

2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: 150-07/20-01/4, URBROJ: 10-2-20-14 (ispravak), od 17.12.2020.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 7.11.2020 godine podnio uredan zahtjev za ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija:

molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu:

- https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...
- https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret...

U dataset ukljucite sve najmanje podatke koji su vidljivi na web stranicama ponip.fina.hr.

Trenutni web je nemoguc za koristenje jer za svaku pretragu Google Recapcha me trazi da potvrdim jesam li covjek! Stoga vas molim dostavu dataseta kao sto je trazeno.

D o k a z : korespodencija po predmetu za ponovnu uporabu informacija od 7.11.2020

II. Dana 17.12.2020 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u kojem u bitnome navodi:

Rješenjem je u odluci 2. odbijen zahtjev korisnika. U obrazloženju je navedeno da je Zahtjev odbijen temeljem čl. 29. st. 2. i članka 30. st. 1 toč. 1, u svezi sa člankom 15. st. 4 podstavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 150-07/20-01/4, URBOJ: 10-2-20-14 (isparavak), od 17.12.2020

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne vlasti od 17.12.2020:

Žalitelj se ne slaže s razlogom navedenim u rješenju "Ograničenja i njihovo trajanje Članak 15. (NN 85/15), (4) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je: 1) informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;". Naime, razlozi za odbijanje navedeni u rješenju odnose se na trajanje izrade registra/dataseta. Tijelo je potvrdilo da su podaci dostupni u postojećem IT rješenju i to na internetskoj stranici za pretrazivanje nekretnina https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret... i pretrazivanje pokretnina https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pret.... Informacije trazene u zahtjevu odnose se ne postojece informacije, a ne nove registre koje su u procesu izrade. IT sustav putem kojeg korisnici samo mogu preuzeti podatke iz registra obveza je članka 10. Zakona o pravu na pristup informaicjama i to nije predmet ovog Zahtjeva za ponovnu uporabu, ali je posljedica.

Odbijanjem ovog zahtjeva za ponovnu uporabu na temelju razloga jer nova verzija IT sustava putem kojeg korisnici samo mogu preuzeti podatke iz registra još nije završen stvara potpuno novi presedan Zakonu o pravu na pristup informacijama jer je za očekivati da će većina registra i IT sustava biti u fazi nadogradnje nekada u budućnosti - a to nikako ne može biti prepreka da se postojeći podaci registra/dataseta iz postojećeg IT sustava izvezu na temelju zaprimljenog Zahtjeva za ponovu uporabu informacijama.

IV. Tijelo javne vlasti dostavilo je rješenje 40 dana nakon uredno poslanog zahtjeva. Žalitelj napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo produženi rok za rješavanje predmeta po Zakonu o pravu na pristup informacijama (30 dana).

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 150-07/20-01/4, URBOJ: 10-2-20-14 (isparavak), od 17.12.2020

V. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana dostave zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.

VI. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 30. Zakona o pravu na pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa Zakonskim propisima.
3. Izvršiti će se nenajavljeni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg
(vlastorucno potpisana zalba dostavljana je prilozena u odvojenom emailu)

Financijska agencija, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

u skladu s rješenjem Financijske agencije od 22. 12. 2020. godine (dolje u privitku), obavještavam Vas da je Financijska agencija dana 20. 01. 2021. godine objavila Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku na internet stranici www.fina.hr te je dostupan i na ovome linku (poveznici):

https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/poce...

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
službenica za informiranje

FINA - Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
[FINA e-mail za zahtjeve]
www.fina.hr

Miroslav Schlossberg

Za: Financijska agencija, Zagreb

Postovana,
Zahvaljujem na odgovoru i objavi registra u obliku za ponovnu uporabu!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg