Ovlaštene udruge za pružanje besplatne pravne pomoći (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek made this pristup informacijama request to Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

From: Lana Podgoršek

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Ovlaštene udruge za pružanje besplatne
pravne pomoći.

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Link to this

From: Lana Podgoršek

Poštovani,

podsjećam na rok za odgovor na zahtjev koji je 15 dana, molim Vas
traženu informaciju.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Link to this

From: Kabinet-pristup-informacijama
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb


Attachment Lana Podgor ek ovla tene udruge.pdf
203K Download View as HTML


Poštovana,

Nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljam obavijest. Ljubazno Vas molim potvrdu primitka ovog e-maila.

S poštovanjem,

Marina Akalović
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
KABINET MINISTRA
Ulica grada Vukovara 49
HR-10 000 ZAGREB

Tel: +385 1 3714 552
Fax: +385 1 3714 507
e-pošta: [Ministarstvo pravosuđa e-mail za zahtjeve]
Web: https://pravosudje.gov.hr/

show quoted sections

Link to this

From: Lana Podgoršek

Poštovana,

potvrđujem primitak odgovora.

Sukladno članku 10. stavku 1.5 Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na
internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno
čitljivom obliku objavljivati: registre i baze podataka ili
informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i
načinu pristupa i ponovne uporabe; što na dostavljenom linku u
odgovoru nije ispunjeno u cijelosti.

Sukladno članku 5. stavku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) »Strojno čitljiv oblik« je oblik datoteke
strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako
identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke,
uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu;
Dakle informaciju je potrebno objaviti u jednom od sljedećih
mogućih formata: XML, HTML, CSV, TSV, JSON i sl.

Prema mjeri 3.3. akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje centralnog državnog
repozitorija za podatke i objavu podataka za ponovno korištenje na
portalu data.gov.hr obvezni ste objaviti traženu bazu podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Na temelju navedenog molim Vas dostavite u elektronskom i strojno
čitljivom obliku traženu informaciju.

Također Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Link to this

From: Lana Podgoršek

Poštovana,

Ljubazno Vas molim potvrdu primitka e-maila poslanog 21.11.2015.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Link to this

Administrator Miroslav left an annotation ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Lana Podgoršek left an annotation ()

Predstavka je poslana Povjerenici

Link to this

Administrator Miroslav left an annotation ()

Dana 20.04.2016 Povjerenica za informiranje trazila je ocitovanje tijela javne vlasti povodom predstavke (postoje li podaci u strojno citljivom obliku).

Podaci su u HTML objavljeni ovdje: https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme...

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb only: