Podaci o zapošljavanju

Mladen Petrović made this Freedom of Information request to Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

Poštovani,

molim da mi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama dostavite sljedeće podatke:
1. Koliko je ukupno novozaposlenih službenika u Vašem tijelu od početka 2018. godine na temelju provedenog javnog natječaja
2. Koliko je ukupno službenika premješteno iz drugih tijela u vaše od početka 2018. godine. Pritom molim i podatak iz kojih tijela je tijekom 2018. godine u vaše izvršen premještaj službenika te koliko službenika je premješteno iz svakog od tih tijela.

S poštovanjem,

Mladen Petrović

Danijel Orlić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

 

Nastavno na Vaš zahtjev za dostavom informacija, očitujemo se kako
slijedi:

 

1.       U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom
2018. godine po provedenim Javnim natječajima zaposleno je 39 radnika, i
to  na poslovima upravljanja i kontrole korištenja Europski strukturni i
investicijskih  fondova.

 

2.       Tijekom 2018. godine nije bilo premještaja/dolazaka službenika u
Fond.

 

 

 

S poštovanjem,

   

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost

Environmental Protection and Energy
Efficiency Fund

Danijel Orlić, dipl. iur.

 

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

phone:     +385 1 5391 883
fax:          +385 1 5391 810

mob:        +385 91 754 0022
e-mail:    [2][Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb e-mail za zahtjeve]

[3]www.fzoeu.hr

 

 

show quoted sections