Popis punionica za e-automobile

Zdenka Radoš made this Freedom of Information request to Općina Žakanje as part of a batch sent to 588 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Općina Žakanje did not have the information requested.

Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Općina Žakanje

Poštovani,
 
sukladno Vašem zahtjevu za dostavu  popisa punionica za elektriène
automobile koje je (su)financiralo ovo tijelo javne vlasti, obavještavamo
Vas da na podruèju Opæine Žakanje nemamo punionicu za elektriène
automobile.
 
S poštovanjem,
 
Snježana Zvonariæ Hribljan, mag.oec.
Proèelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opæine Žakanje
Žakanje 58, 47276 Žakanje
Telefon: 047/757-836
Faks: 047/636-264
e-pošta: [e-mail adresa]