Poštivanje kućnog reda

zvonko bengez made this Freedom of Information request to Klinički bolnički centar Osijek

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Za: Klinički bolnički centar Osijek

Poštovani,
Na zavodu za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, te na još nekim zabranjeno je donošenje privatnog tv-prijemnika u sobu pacijenata. Molim da mi dozvolite u uvid odluke na način da mi dostavite putem e-pošte sa obzirom da nigdje na vašoj stranici nisam mogao pronaći tu odluku.Jasno mi je da u čl. 8. o kućnom redu postoji mogućnost da predstojnik klinike, pročelnika zavoda ili voditelja odjela dozvoli ili ne, ali mi nije jasno i vidljivo zašto i tko donio takvu odluku, dali je takva odluka u skladu sa zakonom, iako u određenoj sobi postoji tv prijemnik.

S poštovanjem,

Zvonko Bengez

Marina Kralj, Klinički bolnički centar Osijek

1 Attachment

Poštovani,

U svezi Vašeg zahtjeva za pristupom informacijama,od 30. listopada 2017.
godine, a koji glasi: „Na zavodu za maksilofacijalnu i oralnu
kirurgiju, te na još nekim zabranjeno je donošenje privatnog tv-prijemnika
u sobu pacijenata. Molim da mi dozvolite u uvid odluke na način da mi
dostavite putem e-pošte sa obzirom da nigdje na vašoj stranici nisam mogao
pronaći tu odluku. Jasno mi je da u čl. 8. o kućnom redu postoji mogućnost
da predstojnik klinike, pročelnika zavoda ili voditelja odjela dozvoli ili
ne, ali mi nije jasno i vidljivo zašto i tko donio takvu odluku, dali je
takva odluka u skladu sa zakonom, iako u određenoj sobi postoji tv
prijemnik“, odgovaramo kako slijedi;

Pravilnik o kućnom redu KBC Osijek, kao i ostale opće akte sukladno
Statutu KBC Osijek donosi Upravno vijeće na svojim sjednicama. Upravno
vijeće KBC Osijek je na 12. sjednici održanoj 21. rujna 2017. godine
Odlukom, broj: R1/16096-2017 donijelo Odluku kojom je usvojen Pravilnik o
kućnom redu, a koji propisuje uvjete i način korištenja TV prijemnika u
bolesničkim sobama. Istu Odluku dostavljamo u privitku.
Odluka o svakom pojedinačnom slučaju gdje će biti (ne)dozvoljeno
korištenje TV Prijemnika je u nadležnosti voditelja organizacijske
jedinice i njegove diskrecijske ocjene o istome u skladu s Pravilnikom o
kućnom redu KBC Osijek.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje KBC Osijek
Marina Kralj, dipl.iur.

show quoted sections

zvonko bengez left an annotation ()

Sloboda informiranja, odnosno pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.Informacije se mogu dobivati putem interneta, praćenjem radio programa, gledanjem tv informativnog programa.
Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje jest:
Zakon o pravu na pristup informacijama - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 25/13 i 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 85/15).
Obrazloženje za zabranu donošenja tv-a na odjel koje se temelji na suzbijanju bolničkih infekcija bilo bi opravdano da vlada izvanredno stanje poput epidemije koje nije nigdje javno objavljeno niti vlada.Takva je odluka kontradiktorna sa odlukom KBC- Split gdje se mogu koristiti samo unajmljeni televizori, pod istim izgovorom suzbijanjem bolničkih infekcija.Iz navedenih razloga sam zbunjen i iznenađen zbog kontradiktornih odluka KBC-Split i KBC- Osijek pa vas molim pojašnjenje.

Za: Marina Kralj

Poštovani,

Sloboda informiranja odnosno pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.Informacije se mogu dobivati putem interneta, praćenjem radio programa, gledanjem tv informativnog programa.
Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje jest:
Zakon o pravu na pristup informacijama - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 25/13 i 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 85/15).
Obrazloženje za zabranu donošenja privatnih i unajmljenih tv-a na odjel koje se temelji na suzbijanju bolničkih infekcija bilo bi opravdano da vlada izvanredno stanje poput epidemije koje nije nigdje javno objavljeno niti vlada.
Takva je odluka kontradiktorna sa odlukom KBC- Split gdje se mogu koristiti samo unajmljeni televizori, pod istim izgovorom suzbijanjem bolničkih infekcija.Iz navedenih razloga sam zbunjen i iznenađen zbog kontradiktornih odluka KBC-Split i KBC- Osijek pa vas molim dodatno pojašnjenje zašto se vrši diskriminacija u KBC-u Osijek u usporedbi sa drugim KBC-ovima u RH.
S, poštovanjem

Zvonko Bengez