Postupak nabave usluga pravnog savjetovanja

The request was successful.

Štefanija Zovko

Za: Državna ergela Đakovo i Lipik, Đakovo
Poštovani,
Sukladno članku 10. točke 7.9. i 10. Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije?
Kada i na koji način je 2022/2023 godine Državna ergela provela provela postupak "nabave usluga pravnog savjetovanja" ?
Na koji iznos i na koje vrijeme je sklopljen Ugovor o pravnom savjetovanju sa Odvjetničkim uredom Krivić, Krivić, Aćimović i Ranđelović?
Da li je u postupku "nabave" navedenih usluga sudjelovao u bilo kojem svojstvu odvjetnički ured Anka Jakovljević Grizelj?
Da li su Financijskim planom i Planom nabave za 2022/2023 godinu predviđena financijska sredstva i postupak takve nabave, a sve navedeno zbog činjenice da je Državna ergela Đakovo i Lipik proračunski korisnik te obveznik Zakona o javnoj nabavi , Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i dr.

S poštovanjem,

Štefanija Zovko

Martina Juroš, Državna ergela Đakovo i Lipik, Đakovo

2 Attachments

Poštovana,
 
sukladno Vašem Zahtjevu za pristup informacijama od 30. lipnja 2023.,
dostavljam Odgovor na zahtjev za pristup informacijama.
 
S poštovanjem,

show quoted sections