Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Hr.ceste - dopuna zahtjeva

Ivana Škorižević made this Freedom of Information request to Hrvatske ceste, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

This request has been withdrawn by the person who made it. There may be an explanation in the correspondence below.

Ivana Škorižević

Za: Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani,

prema dostavljenom odgovoru na zahtjev za Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Hr.ceste (https://imamopravoznati.org/request/prav...) molim Vas dopunu zahtjeva:
U dostavljenom pravilniku, navedeno je u čl. 77. (stranica 57.):
"
Sastavni dio ovog Pravilnika su sistematizacija Društva s brojem radnika na radnim mjestima te uvjetima za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta kao i opis i popis poslova i zadataka i odgovornost za njihovo obavljanje po radnim mjestima.
"
Također u navedenom Pravilniku, navedeno je u čl. 77. (stranica 57.):
"
Plaće radnicima isplaćivati će se prema koeficijentima složenosti poslova novog radnog mjesta sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u Hrvatskim cestama d.o.o.
"
Stoga u sklopu ovog zahtjeva molim vas dostavu dodatnih dokumenata:
1. Sistematizacija Društva s brojem radnika na radnim mjestima te uvjetima za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta kao i opis i popis poslova i zadataka i odgovornost za njihovo obavljanje po radnim mjestima.
2. Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u Hrvatskim cestama d.o.o.

S poštovanjem,

Ivana Škorižević
Ulica Marijana Derenčina 18, 10000 Zagreb (za koju molim da se ne prikazuje u rješenju o zahtjevu.)

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

9 Attachments

Poštovana gđa Škorižević,

Ispravite me ako griješim, ali Vašim zahtjevom za pristup informacijama od 23.3.2022. zatražili ste Kolektivni ugovor za Hrvatske ceste d.o.o. Predmet Vašeg zahtjeva nije bio Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.

S obzirom na navedeno, Vaš upit ne može se smatrati zahtjevom za dopunu informacije. Molim Vas pojašnjenje kako bismo mogli dalje postupati.

Lijep pozdrav,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

show quoted sections