KLASA: UP/I-008-01/22-05/08 URBROJ: 332-02-01/3-22-02   Zagreb, 17. svibnja 2022. g.                                                         ...
Poštovana, u privitku šaljemo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odrasl...
Poštovana gospođo Perić, Vezano uz Vaš Zahtjev od 3. siječnja 2017. godine, obavještavamo Vas da u ovom trenutku nismo u mogućnosti dostaviti Vam Plan...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?