Prigovori ili pritužbe pacijenata KBC Zagreb

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Klinički bolnički centar Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Klinički bolnički centar Zagreb

Poštovani,

Poznato je da pravo pacijenta da izrazi prigovor ili pritužbu usmeno osoblju bolnice ili pismeno. Službeni pisani odgovor treba biti u zakonskom roku od 8 dana od datuma zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti potrebno je obavijestiti žalitelja da je pritužba u fazi rješavanja i da će odgovor uslijediti u roku daljnjih 15 radnih dana, uz obrazloženje razloga kašnjenja.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim vas dostavu sljedećih informacija:
1) Na koju email adresu pacijenti mogu izraziti prigovor KBC-u Zagreb
2) Koliko je prigovora zaprimljeno u periodu 2010 - 2016 (uključujući navedene godine), prikažite informacije za svaku godinu
3) Ukoliko raspolažete sa statusom prigovora u vasoj evidenciji, uz informacije iz točke 2, navedite i broj prigovora prema statusima, također kao zbroj na razini godine po statusima za razdoblje 2010 - 2016. godina.

Vaš odgovor dostavite na ovu elektronski adresu ako najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ana Kruhak, Klinički bolnički centar Zagreb

Poštovani,

zahvaljujemo na Vašem upitu, te Vas izvještavamo kako se sve predstavke,
prigovori i upiti pacijenata prema KBC-u Zagreb mogu uputiti preko email
adrese: [KBC Zagreb e-mail za zahtjeve].

Nadalje na Vaše drugo pitanje Vas izvještavamo kako godišnje u KBC-u Zagreb
zdravstvenu zaštitu koristi 1 450 000 pacijenata, a prosječno 150 osoba
(pacijenata) podnosi pritužbu.

Sve predstavke, upiti i prigovori pacijenata ažurno se razmatraju.

S osobitim poštovanjem,
Ana Kruhak, prof.
Službena osoba za informiranje

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Ana Kruhak

Postovana,

U vasem dopisu od 27.11. naveli ste prosjecan broj prituzbi.

Prosjek se ne smatra trazenom informacijom. Ljubazno vas molim ispravak odnosno dopunu dostavljene informacije s tocnim brojem prituzbi po godini te po statusu prituzbe ukoliko tim podatkom raspolazete u svojoj evidenciji.

Nize kopiram sto je trazeno u zahtjevu od 11.11.2017 sa statusom po svakoj tocci:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim vas dostavu
sljedećih informacija:
1) Na koju email adresu pacijenti mogu izraziti prigovor KBC-u
Zagreb --> Status na dan 27/11/2017: ODGOVORENO
/2) Koliko je prigovora zaprimljeno u periodu 2010 - 2016
(uključujući navedene godine), prikažite informacije za svaku
godinu --> Status na dan 27/11/2017: NIJE ODGOVORENO
3) Ukoliko raspolažete sa statusom prigovora u vasoj evidenciji, uz
informacije iz točke 2, navedite i broj prigovora prema statusima,
također kao zbroj na razini godine po statusima za razdoblje 2010 -
2016. godina. --> Status na dan 27/11/2017: NIJE ODGOVORENO

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ana Kruhak, Klinički bolnički centar Zagreb

Poštovani,

nastavno na Vaš ponovni upit dostavljamo Vam slijedeće podatke:

Od ukupno 1 441 552 pacijenata, koji su koristili zdravstvene usluge u KBC
Zagreb pritužbe u pisanom obliku je podnijelo:

- Tijekom 2016.godine 210 pritužbi
- Tijekom 2015.godine 273 pritužbe
- Tijekom 2014 godine 137 pritužbi.
- Tijekom 2013. godine 103 pritužbe.
- Tijekom 2012. godine 88 pritužbi.
- Tijekom 2011. godine 85 pritužbi.
- Tijekom 2010. godine 78 pritužbi.

S osobitim poštovanjem,
Ana Kruhak, prof.
Službena osoba za informiranje

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Ana Kruhak

Postovana,

U vasoj dopuni od 6.12. naveli ste broj prituzbi.

Ljubazno vas molim dopunu dostavljene informacije s tocnim brojem
prituzbi po statusu prituzbe ukoliko tim podatkom raspolazete u svojoj evidenciji.

Nize kopiram sto je trazeno u zahtjevu od 11.11.2017 sa statusom po
svakoj tocci:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim vas dostavu
sljedećih informacija:
1) Na koju email adresu pacijenti mogu izraziti prigovor KBC-u
Zagreb --> Status na dan 27/11/2017: ODGOVORENO
/2) Koliko je prigovora zaprimljeno u periodu 2010 - 2016
(uključujući navedene godine), prikažite informacije za svaku
godinu --> Status na dan 06/12/2017: ODGOVORENO
3) Ukoliko raspolažete sa statusom prigovora u vasoj evidenciji, uz
informacije iz točke 2, navedite i broj prigovora prema statusima,
također kao zbroj na razini godine po statusima za razdoblje 2010 -
2016. godina. --> Status na dan 06/12/2017: NIJE ODGOVORENO

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Povjereniku za informiranje poslana je predstavka jer tijelo nije odgovorilo na zahtjev za dopunu u zakonskom roku: http://bit.ly/zppi-predstavka

Protokol KBC Zagreb, Klinički bolnički centar Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

u privitku dopis na uvid.

S osobitim poštovanjem,
KBC Zagreb

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronicka posta moze sadrzavati povjerljive
informacije i namijenjena je samo osobama na koje je naslovljena. Ukoliko Vi niste
navedeni primatelj nije Vam dopusteno koristiti njen sadrzaj, kopirati ili dalje
prosljedivati. Molimo Vas da ako ste greskom primili ovu elektronicku postu o tome
odmah obavijestite posiljatelja i izbrisete ovu poruku. KBC Zagreb ne prihvaca
nikakvu odgovornost za eventualnu stetu nastalu primitkom ove poruke i priloga
sadrzanih u poruci.

DISCLAIMER: This message may contain confidential information and is intended
only for the individual named. If you are not the named addressee you should not
disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately
by e-mail if you have received this e-mail-message by mistake and delete this
e-mail-message from your system. KBC Zagreb ltd. accepts no liability for any
potential damage caused by this message and files attached
to it.