Prijava na Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila F300847

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Za: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

Poštovani, 10. lipnja 2021. podnio sam putem ovlaštenog distributera prijavu na Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila F300847. U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14). navedena prijava trebala je biti riješena najkasnije u roku od 45 dana o dana podnošenja.
Budući da je od isteka roka za rješenje prijave tj. od 15. srpnja prošlo gotovo mjesec dana, a od vas sam već nekoliko puta dobio odgovor da će prijava biti riješena u roku dva tjedna, molom vas da riješite prijavu ili me izvjestite zbog čega je ne rješavate.

S poštovanjem,

Saša Marčetić