Prisutnost saborskih zastupnika i zastupnica na sjednicama

Sara Maksimović made this Freedom of Information request to Hrvatski sabor, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Sara Maksimović

Za: Hrvatski sabor, Zagreb

Poštovani/e,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, ljubazno molimo da nam dostavite podatke o prisutnosti pojedinih saborskih zastupnika i zastupnica na plenarnim sjednicama i sjednicama odbora u 2022. godini.

S poštovanjem,
Gong

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

Poštovana gospođo Saro Maksimović,
Stručna služba Hrvatskoga sabora ne vodi evidencije o nazočnosti zastupnika u Sabornici. Ta je praksa napuštena 2012. godine kada je praksa upisivanja zastupnika u knjige nazočnosti u Sabornici zamijenjena i osuvremenjena uvođenjem elektroničkog evidentiranja zastupnika osobnom zastupničkom iskaznicom pri ulasku u zgradu Sabora. Evidencija nazočnosti zastupnika u zgradi Sabora javno je dostupna ovdje: https://www.sabor.hr/hr/zastupnici/prisu... za razdoblje od 2013. godine do danas, a te informacije može preuzeti svaki korisnik u različitim podatkovnim formatima. Za zastupnike koji su službeno odsutni javno je dostupna informacija i o tome. Evidenciju zastupnika koji su neopravdano izostali u dane zasjedanja javno objavljuje Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove na svojim stranicama (izbornik Ostale aktivnosti), ovdje: https://www.sabor.hr/hr/radna-tijela/odb.... Arhivske informacije o neopravdanim izostancima dostupne su i za 9. saziv Sabora od 2017. godine na stranici toga odbora.

Kada je riječ o Vašem zahtjevu za dostavom podataka o nazočnosti zastupnika na sjednicama radnih tijela za 2022. godinu, ljubazno Vas molim da svoj zahtjev dopunite i ispravite u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva na ispravak.
Prvo je potrebno utvrditi za koja radna tijela tražite informacije pa Vas molim da se o tome informirate u tekstu Poslovnika Hrvatskoga sabora (objavljen ovdje https://www.sabor.hr/hr/pristup-informac...) u članku 59. i čl. 45. te taksativno navedete radna tijela.

Nadalje, molim Vas da ograničite opseg informacija koje tražite jednim zahtjevom jer Vaš zahtjev nije moguće riješiti u rokovima koje propisuje Zakon o pravu na pristup informacijama, a da se pritom ne dovodi u pitanje redovit rad radnih tijela i drugih ustrojstvenih jedinica koje bi bile uključene u rješavanje Vašega zahtjeva. Naime, tijekom 2022. godine radna tijela iz čl. 59. Poslovnika (ne računajući izaslanstva sa statusom radnog tijela!) održala su više od četiristo sjednica što znači da bi za davanje odgovora na Vaš zahtjev bilo potrebno u radnim tijelima prikupiti i umnožiti toliki broj zapisnika sa sjednica, a službenik za informiranje trebao bi ih sve razvrstati, službeno evidentirati, provjeriti im sadržaj i zaštititi informacije za koje postoji obveza ograničavanja pristupa ... dostaviti Vam više od tisuću stranica zapisničke dokumentacije.
Stoga predlažem da svoj zahtjev podijelite u više zahtjeva koje ćete uputiti Saboru kroz određeno vrijeme, prema dogovoru, kako bismo Vam mogli isporučiti tražene informacije, a da pritom ne dolazi do štete za ostvarivanje prava drugih korisnika i usporavanja redovitoga rada radnih tijela, službenika za informiranje i drugih dijelova Stručne službe Sabora.

Stojim Vam na raspolaganju za dogovor oko načina rješavanja Vašega zahtjeva i pozivam da se javite na broj telefona službenice za informiranje. Hvala na razumijevanju.
S poštovanjem,
Vesna Stanković Benak, službenica za informiranje u Hrvatskome saboru

show quoted sections

Sara Maksimović

Za: Službenik za informiranje

zahvaljujemo Vam na odgovoru.

Vezano uz prisutnost zastupnica i zastupnika plenarnim sjednicama, zahvaljujemo Vam na uputama. Imajući u vidu kako Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove za studeni 2022. nije objavio odluku o umanjenju zastupničkih paušala, ljubazno Vas molimo da nam istu dostavite ukoliko postoji. Također Vas molimo da nam za sve zastupnice i zastupnike koji nisu prisustvovali plenarnim sjednicama u studenom 2022. godine dostavite dokumentaciju vezanu uz njihov izostanak.

Vezano uz prisutnost zastupnika i zastupnica sjednicama radnih tijela, ljubazno Vas molimo da nam dostavite podatke o prisustvovanju zastupnica i zastupnika sjednicama svih odbora koji su održali sjednice u studenom 2022. godine. Napominjemo kako ne tražimo zapisnike već informacije o prisutnosti zastupnica i zastupnika. Ljubazno Vas molimo da nam, ako je to moguće, ove podatke dostavite u tabelarnom prikazu, po radnom tijelu i po datumima održavanja sjednica.

Stojim Vam na raspolaganju za eventualna pitanja i unaprijed zahvaljujem,
Sara Maksimović (Gong)

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

Poštovana, hvala Vam lijepo na razumijevanju i uvažavanju naših argumenata.

U pogledu prvoga dijela Vašega zahtjeva, vezanog uz rad Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na donošenju odluka o umanjenju zastupničkih paušala, prosljeđujem Vaš zahtjev Odboru, a odgovor ćete dobiti u najskorijem mogućem roku.

U pogledu drugoga dijela Vašega zahtjeva vezanog uz nazočnost zastupnika na sjednicama radnih tijela u studenome 2022. godine, rado ću Vam pokušati posložiti zatražene informacije u tabličnom prikazu, odn. otvorenom formatu no to ovisi o količini i formatu tih informacija kako će mi ih dostaviti radna tijela. Naime, zapisnike sa sjednica radnih tijela spomenula sam stoga što su oni jedini dokument propisan Poslovnikom Hrvatskoga sabora, u dijelu kojim se regulira rad radnih tijela, koji sadrži informacije o prisutnosti članova radnoga tijela na sjednici. Na koji način službe radnih tijela vode evidencije nazočnosti članstva na sjednici (prije upisa tih podataka u zapisnike) - je li to pomoću proračunskih tablica u el. obliku, popisa na papiru kojim se prikupljaju osobni potpisi članova ili neki drugi način, u ovom trenutku nije mi poznato. Tražene informacije pokušat ću Vam prikupiti u redovitom roku, bez produljenja. U protivnom, pravodobno ću Vas obavijestiti.

S poštovanjem,

Vesna Stanković Benak, službenica za informiranje u Hrvatskome saboru

show quoted sections

Sara Maksimović

Za: Službenik za informiranje

Poštovana gospođo Stanković Benak,

Zahvaljujem Vam na prethodno poslanim pojašnjenjima u vezi gore navedenog zahtjeva. Ljubazno molim informaciju o statusu njegova rješavanja, odnosno produljenju, s obzirom na istek inicijalnog roka.
Unaprijed hvala na odgovoru.

S poštovanjem,
Sara Maksimović

Sara Maksimović

Za: Hrvatski sabor, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hrvatski sabor, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Prisutnost saborskih zastupnika i zastupnica na sjednicama'.

Zahtjev je zbog prevelikog opsega prvotno traženih informacija prilagođen te je obuhvaćao molbu za dostavom odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o umanjenju zastupničkih paušala za studeni 2022., dokumentacije vezane uz izostanke zastupnika i zastupnica koje nisu prisustvovale plenarnim sjednicama u studenom 2022. godine te podataka o prisustvovanju zastupnica i zastupnika sjednicama svih odbora koji su održali sjednice u studenom 2022. godine.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: https://imamopravoznati.org/request/pris...

S poštovanjem,
Sara Maksimović

Sara Maksimović

Za: Hrvatski sabor, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Ponovno dostavljam zahtjev da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hrvatski sabor, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Prisutnost saborskih zastupnika i zastupnica na sjednicama'. Napominjem da je prva požurnica poslana 24. travnja 2023.

Zahtjev je zbog prevelikog opsega prvotno traženih informacija prilagođen te je obuhvaćao molbu za dostavom odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o umanjenju zastupničkih paušala za studeni 2022., dokumentacije vezane uz izostanke zastupnika i zastupnica koje nisu prisustvovale plenarnim sjednicama u studenom 2022. godine te podataka o prisustvovanju zastupnica i zastupnika sjednicama svih odbora koji su održali sjednice u studenom 2022. godine.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: https://imamopravoznati.org/request/pris...

S poštovanjem,
Sara Maksimović (Gong)

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

2 Attachments

Poštovana Saro Maksimović,
na temelju čl. 23., st. 1., točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/2013., 85/2015., 69/2022.) u privitku dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili informaciju o nazočnosti zastupnika na sjednicama radnih tijela održanih tijekom studenoga 2022. godine (posložila sam Vam informacije u tablični format iz zapisnika sa sjednica radnih tijela) te evidenciju opravdanih izostanaka zastupnika u dane zasjedanja Sabora u istom razdoblju.
Osobno Vam se ispričavam zbog čekanja na ovaj odgovor.

S poštovanjem,
Vesna Stanković Benak
službenica za informiranje u Hrvatskome saboru
[Hrvatski sabor, Zagreb e-mail za zahtjeve]
________________________________________
From: Sara Maksimović <[ZPPI #9967 email]>
Sent: 19 April 2023 09:55
To: Službenik za informiranje
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Prisutnost saborskih zastupnika i zastupnica na sjednicama

Za: Službenik za informiranje

Poštovana gospođo Stanković Benak,

Zahvaljujem Vam na prethodno poslanim pojašnjenjima u vezi gore navedenog zahtjeva. Ljubazno molim informaciju o statusu njegova rješavanja, odnosno produljenju, s obzirom na istek inicijalnog roka.

Unaprijed hvala na odgovoru.

S poštovanjem,

Sara Maksimović

show quoted sections

Za: Službenik za informiranje

Poštovana,

Isprike, tek sad vidim da Vam nisam pravovremeno zahvalila na dostavljenim informacijama, stoga koristim priliku sada to učiniti.

S poštovanjem,
Sara Maksimović