Program restrukturiranja Uljanik brodogradilišta

Goran Matić made this Freedom of Information request to Uljanik TESU, Pula

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, Uljanik TESU, Pula should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Za: Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama postavljam zahtjev
za pristup sljedećim informacijama, te Vas molim da mi informacije
dostavite u elektroničkom obliku, kao odgovor na ovaj mail:

- Prijedlog programa restrukturiranja Uljanik brodogradilišta, odnosno dokument poslan na očitovanje Europskoj komisiji

s obzirom kako se radi o informaciji od iznimnog javnog značaja, posebno za stanovnike Pule i Rijeke, a program - prema medijskim izvještajima - predviđa i ulaganja stotina milijuna eura javnih sredstava.

S poštovanjem,
Goran Matić

Pisarnica Otprema,

1 Attachment

 

 

 

 

 

Poštovani,

 

     Dostavljamo Vam akt/e Vlade Republike Hrvatske.

 

Srdačan pozdrav,

 

                      Pisarnica   

    

      Vlada Republike Hrvatske

 

e-pošta:  [1][e-mail adresa]

              [2][e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]

Pisarnica,

2 Attachments

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

Uljanik TESU, Pula

2 Attachments

This is the mail system at host mail.imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: host mail.uljanik.hr[213.202.107.227] said: 550 5.1.1
Error: invalid recipients is found from 148.251.218.148 (in reply to RCPT
TO command)