Program uzgoja divljači "Narta" 2017-2027

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Program uzgoja divljači za državno lovište - uzgajalište divljači broj: VII/10 - "NARTA" za vremensko razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2027. godine

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem web-portala www.imamopravoznati.hr

S poštovanjem,

Udruga BIOM