Putni troškovi za Jakovine, ministra poljoprivrede u 12. sazivu Vlade RH za 2015. i 2016. godinu

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Tihomira Jakovina, ministra poljoprivrede u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2015. i 2016. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 Attachment

*P/7110016*

 

 

KLASA: UP/I-008-02/17-01/22

URBROJ: 525-02/1596-17-3

Zagreb, 13. rujna 2017.

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Miroslav Schlossberg |
| | |
| |-           Zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |-           Produženje roka, obavijest, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama izvješćujemo Vas da zbog
traženja većeg broja različitih informacija rok za rješavanje zahtjeva
produžavamo sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj  25/13 i 85/15).

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željana Ivanuš

 

 

[1]cid:[email protected] Ministarstvo
poljoprivrede
Ministry of
Agriculture  

 

 

 

 

show quoted sections

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 Attachment

*P/7131631*

 

 

 

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/17-01/22

URBROJ: 525-02/1596-17-5

Zagreb, 6. listopada 2017.

 

Miroslav Schlossberg

[1][ZPPI #4298 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Miroslav Schlossberg – Zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |-          Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), Ministarstvo
poljoprivrede u privitku dostavlja podatke vezane uz putne troškove
Tihomira Jakovina, ministra  poljoprivrede u  12. sazivu Vlade Republike
Hrvatske za 2015. godinu, uz napomenu da u 2016. ministar Jakovina nije
bio na službenim putovanjima.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje Ministarstva poljoprivrede

 

Željana Ivanuš

 

 

Prilog: Tablica 1-Jakovina 2015.

 

 

show quoted sections