Registar brodova (otvaranje baze podataka)

Hrvoje Petrovic made this Freedom of Information request to Lučka kapetanija Split

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Lučka kapetanija Split should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Hrvoje Petrovic

Za: Hrvatski registar brodova

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) objedinjeni registar brodova koji se vodi u Republici Hrvatskoj čije je vođenje jedna od funkcija javnog poduzeća Hrvatski registar brodova d.o.o. Split. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav

Lučka kapetanija Split

Poštovani,

Pozdravljamo inicijativu Vlade RH "Partnerstvo za otvorenu vlast" i
svakako ćemo nastojati, jasno u okviru svojih mogućnosti, pridonijeti
njezinoj što uspješnijoj realizaciji..
Nastavno na zahtjevano u Vašem mailu obavještavamo Vas kako slijedi.

1. U svrhu našeg evidentiranja zahtjeva zaprimljenih po Zakonu o pravu na
pristup informacijama molimo da Vaš zahtjev upotpunite podacima iz čl. 18.
stavka (3), Zakona.

2. Prembda bi se iz naziva naše javne ustanove (nismo d.o.o. kako se
navodi u mailu) moglo zaključiti da mi vodimo Registar (pravilno Upisnik)
brodova hrvatske državne pripadnosti isto je netočno.
    Naše aktivnosti propisane su Zakonom o HRB-u (NN 81/1996 i 76/2013).
    Zakonske odredbe koje uređuju Upisnik brodova RH propisane su Glavom
II, Pomorskog zakonika (NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i
56/2013), člancima 187. do 201.
    Upisnik brodova RH (vidjeti Zakon o lučkim kapetanijama, NN 124/97)
održavaju Lučke kapetanije (Rijeka, Pula, Zadar, Split, itd , ukupno njih
8) ovisno o luci upisa koju određuje vlasnik broda.

Ostajemo na usluzi za, možebitno potrebita, daljnja pojašnjenja.

S poštovanjem,

Za HRB:

Goran Begović

Službenik za informiranje HRB-a
     

From:        Hrvoje Petrovic
<[ZPPI #635 email]>
To:        Zahtjevi za PPI upućeni prema HRB <[HRB e-mail za zahtjeve]>
Date:        17.08.2015 17:02
Subject:        Zahtjev za pristup informacijama - Registar brodova
(otvaranje baze podataka)

--------------------------------------------------------------------------

Za: Hrvatski registar brodova
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:
Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) objedinjeni registar
brodova koji se vodi u Republici Hrvatskoj čije je vođenje jedna od
funkcija javnog poduzeća Hrvatski registar brodova d.o.o. Split. Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za
otvorenu vlast (URL: [1]https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3.
akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na
traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.
Lijep pozdrav
-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se
rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti
podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev
nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja
da ga ispravi u roku 5 dana.
Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #635 email]
Je li [HRB e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Hrvatski registar brodova? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
[2]http://imamopravoznati.org/change_reques...
Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava
[3]http://imamopravoznati.org/help/officers
Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://goo.gl/ZEsGuo
2. http://imamopravoznati.org/change_reques...
3. http://imamopravoznati.org/help/officers

Hrvoje Petrovic

Poštovani Goran Begović,

Zahvaljujem se na Vašem odgovoru i pojašnjenju te dobronamjernim ispravcima oko krivo navedenih naziva koja ću osvojiti za buduća vremena.

No nadalje, ja ću se sad nadovezati Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 21. koji kaže:
-Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tom tjelu, a o čemu se obavijestiti podnositelja.

Time bih Vas zamolio da kontaktirate jednu od Lučkih kapetanija zbog zahtjeva za Upisnikom brodova RH.

Takodjer da li postoji kompletni popis brodova RH ( ne mogu razaznati is Vaseg odgovora), ili je taj popis podijeljen na vise popisa koji su dodijeljeni po lukama RH.
Da pojasnim Lučka kapetanija Split vodi Upisnik brodova koji su vezani za luku grada Splita.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrovic

Lučka kapetanija Split

Poštovani,

Dolje je naša komunikacija s Lučkim kapetanom u Splitu.

S poštovanjem,

Goran Begović

Povjerenik za informiranje HRB-a
 

show quoted sections

Hrvoje Petrovic

Poštovani Hrvatski registar brodova,
Poštovani Goran Begović.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
- Upisnik o brodovima hrvatske državne pripadnosti.

Molim proslijedite osobi koja provodi preglede zahtjeva za pristup informacijama.

Lijep pozdrav gospodine Begović.
Ja sam Vas se javio zbog zahtjeva za pristupom Upisniku brodova hrvatske državne pripadnosti.
Vi ste nadalje moj upit proslijedili jednoj od Lučkih kapetanija, u ovom slučaju, gospodinu Davoru Vidanu, Splitskim Lučnim kapetanom.
No nažalost moj odgovor još uvijek nije stigao, te ne znam kakvo je stanje po pitanju mojeg zahtjeva.
Pošto nisam upoznat s kontakt podacima gosp. Vidana, moram Vas iskoristiti kao svog posrednika te Vas molim da mi kažete u kojem je stadiju moj zahtjev, te ako je ikako moguće da podsjetite gosp. Vidana na proslijeđeni zahtjev.
Ovaj odgovor je poslan kao pozurnica koji je nazalost zadnji korak prije podnosenja zalbe Povjereniku za informiranje RH, ukoliko ne dobijem potrebne informacije u roku sljedećih 15 dana.
Ja se iskreno nadam da to toga nece doci. :)

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/regis...

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

Lučka kapetanija Split

Poštovani,

Mailom od 26.08.2015. (08:38) dostavili smo Vam našu komunikaciju s Lučkim
kapetanom u Splitu u svezi predmetnog.

S poštovanjem,

G. Begović

Službenik za informiranje HRB-a

From:        Hrvoje Petrovic
<[ZPPI #635 email]>
To:        Zahtjevi za PPI upućeni prema HRB <[HRB e-mail za zahtjeve]>
Date:        15.09.2015 22:22
Subject:        Internal review of Zahtjev za pristup informacijama -
Registar brodova (otvaranje baze podataka)

--------------------------------------------------------------------------

Poštovani Hrvatski registar brodova,
Poštovani Goran Begović.
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:
- Upisnik o brodovima hrvatske državne pripadnosti.
Molim proslijedite osobi koja provodi preglede zahtjeva za pristup
informacijama.
Lijep pozdrav gospodine Begović.
Ja sam Vas se javio zbog zahtjeva za pristupom Upisniku brodova hrvatske
državne pripadnosti.
Vi ste nadalje moj upit proslijedili jednoj od Lučkih kapetanija, u ovom
slučaju, gospodinu Davoru Vidanu, Splitskim Lučnim kapetanom.
No nažalost moj odgovor još uvijek nije stigao, te ne znam kakvo je stanje
po pitanju mojeg zahtjeva.
Pošto nisam upoznat s kontakt podacima gosp. Vidana, moram Vas iskoristiti
kao svog posrednika te Vas molim da mi kažete u kojem je stadiju moj
zahtjev, te ako je ikako moguće da podsjetite gosp. Vidana na proslijeđeni
zahtjev.
Ovaj odgovor je poslan kao pozurnica koji je nazalost zadnji korak prije
podnosenja zalbe Povjereniku za informiranje RH, ukoliko ne dobijem
potrebne informacije u roku sljedećih 15 dana.
Ja se iskreno nadam da to toga nece doci. :)
Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva
korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi:
[1]http://imamopravoznati.org/request/regis...
S poštovanjem,
Hrvoje Petrovic

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se
rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti
podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev
nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja
da ga ispravi u roku 5 dana.
Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #635 email]
Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava
[2]http://imamopravoznati.org/help/officers
Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://imamopravoznati.org/request/regis...
2. http://imamopravoznati.org/help/officers

Poštovani Hrvatski registar brodova,
Poštovani g. Begović.

U Vašem odgovoru gdje Vi mene navodite na Vašu komunikaciju s Lučkim kapetanom iz Splita ja ne vidim poveznicu na meni trazene informacije.
G. Vidan samo izjavljuje da će nastojati odgovoriti i tu kako vidim komunikacija staje. Ne vidim poveznicu za ikakvim Upisnikom niti sto bi mene vodilo k inome.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

Lučka kapetanija Split

Poštovani,

Podsječajući da čl. 21 Zakona o pravu na pristup informacija zahtjeva
(citiramo):

'Ustupanje zahtjeva

Članak 21.

(1) Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o
tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od
osam dana od zaprimanja zahtjeva (podvukao dolje potpisani), ustupiti
zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi
ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je
nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

(2) Ako tijelo javne vlasti zaprimi zahtjev za pristup informaciji iz
članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, a nije njezin vlasnik, dužno je
bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva,
ustupiti zahtjev vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti
podnositelja.'

ovim Vas podsjećamo da je Vaš mail od 19.08.2015.(15:34) proslijeđen
tijelu koje posjeduje informaciju 25.08.2015( 10:41), a Vama našim mailom
od 26.08.2015(08:38), dakle u zakonskom roku, a što je vidljivo i iz Vašeg
donjeg maila, te da je nesporno da je HRB postupio u skladu sa zakonskim
odredbama.

Jasno je da HRB ne može ni utjecati niti komentirati postupanje tijela
kojem smo proslijedili Vaš zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Goran Begović

Službenik za informiranje HRB-a

From:        Hrvoje Petrovic
<[ZPPI #635 email]>
To:        [HRB e-mail za zahtjeve]
Date:        17.09.2015 12:13
Subject:        Internal review of Zahtjev za pristup informacijama -
Registar brodova (otvaranje baze podataka)

--------------------------------------------------------------------------

Poštovani Hrvatski registar brodova,
Poštovani g. Begović.
U Vašem odgovoru gdje Vi mene navodite na Vašu komunikaciju s Lučkim
kapetanom iz Splita ja ne vidim poveznicu na meni trazene informacije.
G. Vidan samo izjavljuje da će nastojati odgovoriti i tu kako vidim
komunikacija staje. Ne vidim poveznicu za ikakvim Upisnikom niti sto bi
mene vodilo k inome.
S poštovanjem,
Hrvoje Petrovic

show quoted sections

Administrator Miroslav left an annotation ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete:

1) Podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i pokrenuti drugostupanjski postupak, i/ili
2) Podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje jer tijelo ne poštuje propisane zakonske rokove.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Za slanje predstavke ne postoji rok, možete je poslati čak i kada istekne rok za žaljenje. Kako bismo vam olakšali, kreirali smo ovaj online obrazac za slanje predstavke:
https://imamopravoznati.typeform.com/to/...

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Hrvoje Petrovic left an annotation ()

Upisnik brodova hrvatske drzavne pripadnosti je 17.kolovoza 2015. prvotno ustupljen Hrvatskom registru brodova.
Hrvatski registar brodova javlja da oni ne vode Upisnik te zahtjev proslijeđuju Lučkoj kapetaniji Split na inicijativu podnositelja zahtjeva.
Iz prepiske izmedju Hrvatskog registra brodova i Lučke kapetanije Split je vidljivo da je Lučka kapetanija Split dobila ustupljeni zahtjev te je vidljiv odgovor gospodina Vidana koji izjavljuje da ce Lučka kapetanija Split nastojat odgovorit i ustupiti trazene informacije.
Lučka kapetanija Split ne odgovara na sto podnositelj zahtjeva uputuje zamolbu Hrvatskom registru brodova da budu posrednici i kontaktiraju Lučku kapetaniju oko neodgovaranja za ustupljeni zahtjev.
Hrvatski registar brodova odgovara da oni nisu u nadleznosti nikoga prisiljavati na izvršavanje duznosti.
Podnositelj zahtjeva zatim odlucuje osobno preko privatnog maila kontaktirati Lučku kapetaniju Split. Podnositelj zahtjeva kontaktira gospodina zaduzenog pri Upisu plovila u Lučkoj kapetaniji Split. Osim kontaktiranja gospodina Nazora, podnositelj je zamolio da se kontaktira i podsjeti gospodina Vidana na vec davno ustupljeni zahtjev i njegov odgovor kako ce nastojati udovoljiti trazenom zahtjevu.

Jos uvijek nije dobivena tražena informacija.

Administrator Miroslav left an annotation ()

Hrvatski registar brodova je ustupio zahtjev Lučkoj kapetaniji Split.

- Lučka kapetanija Split je tijelo javne vlasti, vidi http://imamopravoznati.org/body/lucka_ka...

- s obzirom da nisu odgovorili na ustupljeni zahtjev u zakonskom roku, a istekao je rok za zalbu, predlazem da uputis predstavku Povjereniku za informiranje koristenjem ovog obrasca:
https://imamopravoznati.typeform.com/to/...
(Predstavka jer tijelo nije odgovorilo u roku)
U predstavci navedi tijelo "Lučka kapetanija Split" i stavi link na ovaj zahtjev.