Za: Grad Velika Gorica

Poštovani,

Molila bih informaciju vezano uz nedavno rušenje drveta i postavljanje kontejnera na lokaciji Trg Grada Vukovara 8, pored Konzum trgovine. Čitajući reakcije građana izazvalo je nezadovoljstvo istih pa se postavlja pitanje da li vi osluškujete želje građana (naročito jer je nedavno bila anketa o uređenju zelenih površina)?
Tko je naručitelj navedene aktivnosti, odnosno tko je donio odluku da se sruši ukrasno drvo koje je tamo godinama i postave kontejneri (koji čak nisu ni ukopani) i sam pristup za njihovo pražnjenje će biti otežan jer odmah cesta i oštar zavoj? Također molim informaciju tko je bio izvršitelj poslova?

Zahvaljujem
Lp,

S poštovanjem,

Branka Senegović

Grad Velika Gorica

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Zahtjev za pristup informacijama Ru enje drveta i postavljanje kontenjera.txt

    2K Download View as HTML

This is the mail system at host mail.imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]>: Host or domain name not found. Name service
error for name=cuttlefish.oaf.org.au type=A: Host not found, try again

Grad Velika Gorica

Poštovana,

sukladno vašem zahtjevu za pravo na pristup informacijama o rušenju drveta i postavljanju kontenjera na lokaciji Trg Grada Vukovara 8, pored Konzum trgovine, zatražili smo očitovanje nadležnog Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velika Gorica, te se možemo očitovati kako slijedi.

Dugi niz godina Grad Velika Gorica sustavno nabavlja komunalnu opremu za sakupljanje i odvajanje komunalnog otpada. No uspostava novog sustava gospodarenja otpadom koji se temelji na razdvajanju otpada „na kućnom pragu“ donijela je nove probleme stanarima pojedinih višestambenih zgrada koji učestalo ukazuju da su njihova spremišta premala za skladištenje i čuvanje spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. Kao najadekvatnije rješenje za problema stanara, pokazalo se postavljanje polupodzemnih spremnika koje Grad postavlja od 2009. godine, a koji su i danas u funkciji te predstavljaju najodrživije i najurednije zelene otoke u gradu.

Temeljem navedenog, Grad je, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavio polupodzemne spremnike za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, plastike, stakla i tekstila za zelene otoke na najproblematičnijim lokacijama, i to u ulici Dragutina Domjanića kod trafostanice, kod Konzuma na Trgu Grada Vukovara te u ulici Vladimira Vidrića, uz dodatna dva nova polupodzemna spremnika za sakupljanje otpadnog tekstila na postojećim lokacijama zelenih otoka u ulici Augusta Šenoe i ulici Slavka Kolara.

Nabavljeni spremnici postavljeni su na lokacije na kojima su podzemne instalacije omogućavale ukapanje, što je posebno ispitivano prije izvođenja radova. Na lokaciji kod Konzuma, na Trgu Grada Vukovara instalacije su postavljene po cijelom Trgu te je stoga jedina prikladna lokacija uz Konzum na Trgu Grada Vukovara, bez postavljenih instalacija, na mjestu na kojem je izraslo stablo trešnje. Budući da je postavljanje spremnika na Trgu Grada Vukovara zatraženo od stanara te sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a navedena lokacija je jedina na kojoj se moglo ukopati spremnike, kao Odjel u čiju nadležnost spada i zaštita okoliša te time zraka, vode i dr. budući da nemamo drugo prihvatljivo rješenje, nakon uklanjanja stabla te ugradnje spremnika, u kasnu jesen ove godine zasadit će se dva nova veća stabla sa svake strane novog zelenog otoka te će se isto uklopiti u izvješće o izvršenom projektu.

Cilj je svakako povećavati zelene površine i broj zdravih stabala u Velikoj Gorici, radi čega se i izrađuje Strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Velike Gorice, no moramo uvažiti sve potrebe građana te prijave projekata na Javne pozive i natječaje.

S poštovanjem,

Zamjenica službenice za informiranje
Martina Galeković Kos, mag.iur.

show quoted sections